Valstybinių miškų urėdija tiria kiekvieną galimo miško grobstymo atvejį

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kaišiadorių regioninio padalinio teritorijoje dėl nustatytų dviejų galimai nusikalstamų veikų – dėl beržų vagystės iš Būdos girininkijos ir dėl sudegusio automobilio, priklausančio tai pačiai girininkijai – buvo kreiptasi į policiją. Dar du tyrimai inicijuoti Šilutės ir Jonavos regioniniuose padaliniuose.

Skaityti daugiau

Joniškio padalinyje, pasinaudojus Europos Sąjungos parama, atkurta 29 hektarai nudžiūvusio miško

Joniškio rajone jau žaliuoja didžiuliai plotai lapuočių medžių želdinių: šių metų pavasarį VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio padalinio pastangomis ir pasinaudojus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta parama Joniškio girininkijoje buvo atkurta 17,7 ha, Satkūnų girininkijoje – 11,3 ha pažeistų miškų. Pažeistų medynų kirtavietėse iš viso pasodinta 34,6 tūkst. vnt. eglių, 38,5 tūkst. vnt. beržų, 13 tūkst. vnt. juodalksnių, 7,8 tūkst. vnt. ąžuolų ir 2,7 tūkst. vnt. liepų sodmenų.

Skaityti daugiau