Joniškio padalinyje, pasinaudojus Europos Sąjungos parama, atkurta 29 hektarai nudžiūvusio miško

Joniškio rajone jau žaliuoja didžiuliai plotai lapuočių medžių želdinių: šių metų pavasarį VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio padalinio pastangomis ir pasinaudojus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta parama Joniškio girininkijoje buvo atkurta 17,7 ha, Satkūnų girininkijoje – 11,3 ha pažeistų miškų. Pažeistų medynų kirtavietėse iš viso pasodinta 34,6 tūkst. vnt. eglių, 38,5 tūkst. vnt. beržų, 13 tūkst. vnt. juodalksnių, 7,8 tūkst. vnt. ąžuolų ir 2,7 tūkst. vnt. liepų sodmenų.

Skaityti daugiau

Pratęsiamas susipažinimas su Telšių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais ir keičiamas viešų svarstymų laikas

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Telšių apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme. Su Telšių apskrities miškų tvarkymo schema galima susipažinti iki 2018 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose ir iki spalio 30 d. savivaldybėse.

Skaityti daugiau