Inicijuojamos informavimo ir konsultavimo procedūros dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir regioninių padalinių struktūros optimizavimo

Naujienos

Vadovaujantis 2018 m. sausio 23 d. Valstybinių miškų urėdijos valdybos nutarimu ketinama pradėti įmonės pertvarką, kurios metu bus pertvarkoma centrinės administracijos struktūra ir apjungiami regioniniai padaliniai. Todėl pradedamos informavimo ir konsultavimo procedūros su įmonės darbuotojais ir jų atstovais, kuriems derinimui jau pateikti struktūrinių pakeitimų projektai.

Valdybos nariai pasisako tik už atsakingai ir palaipsniui vykdomą Valstybinių miškų urėdijos struktūros optimizavimą

Naujienos

Vasario 2 d. Valstybinių miškų urėdijos valdybos nariai rinkosi į ketvirtąjį posėdį, į kurio darbotvarkę buvo įtrauktas susitikimas su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininke Inga Ruginiene ir diskutuota apie bendrą darbą su įmonės vadovybe, konkrečius veiksmus darbuotojų bei jų atstovų informavimo ir konsultavimosi procedūrų atveju, svarstyta įmonės vadovo atlygio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarka, rekomenduotas pastoviosios algos dydžio pavaduotojams nustatymas.

VMU struktūrą valdyba tikisi patvirtinti tik po konsultacijų su profsąjungomis, reforma vyks žingsnis po žingsnio

Naujienos

Naujai įsteigtos Valstybinių miškų urėdijos (VMU) valdyba, kurią šiuo metu sudaro šeši nariai, iš jų trys  nepriklausomi – Gediminas Jasinevičius, Mantas Šukevičius, Alditas Saulius  bei trys nekonkurso būdu paskirti atstovai – Ina Bikuvienė, Artūras Gustainis ir Agnė Jakštienė, pradėjo Aplinkos ministerijos pateiktą urėdijų reformos analizę. Į valdybą po pakartotinio konkurso turėtų įsijungti ir septintasis narys, nes dėl galimo interesų konflikto, kai medienos prekybos operatoriumi buvo patvirtinta UAB „Baltpool“,  į ją išrinkta Viktorija Trimbel  atsistatydino.
Į kokius pagrindinius reformos akcentus orientuojasi vienas iš aukščiausių VMU valdymo organų ir kokią mato Lietuvos valstybinių miškų bei jų valdymo viziją, tinklalapis www.miskininkas.eu pakalbino VMU valdybos pirmininką Gediminą Jasinevičių.

Pristatome VĮ Valstybinės miškų urėdijos valdybos narius

Naujienos

Pagrindinės valstybės įmonės valdybos funkcijos yra nustatyti įmonės struktūrą, teikti išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto bei tvirtinti darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, patarti ir konsultuoti įvairiais strateginiais klausimais. VĮ Valstybinės miškų urėdijos valdybos nariai yra nusiteikę nuoširdžiam bendradarbiavimui su valstybinių miškų sistemos darbuotojais ir tiki, kad visiems kartu pavyks sukurti tvarią valstybės įmonę. Reikėtų pažymėti, kad valdybos narių veikla valdyboje yra tik papildomas darbas.

Paskelbtas konkursas valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos vadovo pareigoms užimti

Naujienos

Paskelbtas konkursas valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos vadovo pareigoms užimti. Kandidatų paraiškų laukiama iki sausio 31 dienos, iki kurios jie turės pateikti įmonės veiklos programą. Valstybinių miškų urėdijos vadovo kadencija truks penkerius metus.
Anksčiau skelbtą įmonės vadovo konkursą nuspręsta atšaukti. Paraiškas konkursui tuo metu pateikė tik trys kandidatai ir nė vienas jų neturėjo vadovavimo didelei įmonei patirties, todėl neatitiko konkurso sąlygų.