Administracijos darbuotojų kontaktai

 

Kontaktai žiniasklaidos atstovams: komunikacija  vivmu.lt

Vadovybė

Valdas Kaubrė, laikinai einantis direktoriaus pareigas

8-5-273 4021, 2060
8-698-17999

valdas.kaubre  vivmu.lt

Rimantas Prūsaitis, vyriausiasis patarėjas

8-5-236 4442, 2842
8-686-10007

rimantas.prusaitis  vivmu.lt

Dovydas Čirvinskas, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

8-5-236 4455, 2849

dovydas.cirvinskas  vivmu.lt

Valdas Vaičiūnas, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei

8-5-273 4048, 2062
8-686-13487

valdas.vaiciunas  vivmu.lt

Alfredas Galaunė, direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai

8-37-490222,
8-686-11384

alfredas.galaune  vivmu.lt

Šarūnas Bėčius, direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai

8-37-490295,
8-687-72879

sarunas.becius  vivmu.lt

Kontrolės skyrius

Antanas Bendinskas, vyr. specialistas

8-37-490231

antanas.bendinskas  vivmu.lt

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius

Nijolė Balčienė, vedėja-vyriausioji buhalterė

8-37-490214

nijole.balciene  vivmu.lt

Vitalija Charačidienė, vedėjos pavaduotoja

8-5-2734137, 2064

vitalija.characidiene  vivmu.lt

Aušra Juodelienė, vyresn. buhalterė

8-37-490214

ausra.juodeliene  vivmu.lt

Erika Klimavičienė, specialistė

8-5-2734149, 2065

erika.klimaviciene  vivmu.lt

Saulius Tamonis, specialistas

8-5-2364443, 2843

saulius.tamonis  vivmu.lt

Lina Kašėtienė, specialistė

8-5-2734137, 2064

lina.kasetiene  vivmu.lt

Rima Ulevičienė, specialistė

8-5-2734149, 2065

rima.uleviciene  vivmu.lt

Administravimo ir teisės skyrius

Laura Pertikienė, vedėja

8-37-490221

laura.pertikiene  vivmu.lt

Medardas Trimonis,  vedėjos pavaduotojas

8-5-2733997, 2056

medardas.trimonis  vivmu.lt

Daiva Ulinskienė, vyr. specialistė

8-37-490222

daiva.ulinskiene  vivmu.lt

Viešųjų pirkimų skyrius

Vaidotas Jakštas, vedėjas

8-5-2364447, 2844

vaidotas.jakstas  vivmu.lt

Tomas Laptikas, specialistas

8-5-2364474, 2852

tomas.laptikas  vivmu.lt

Informacinių technologijų skyrius

Saulius Morkūnas, vedėjas

8-5-273 3987, 2053

saulius.morkunas  vivmu.lt

Gintaras Marcinkevičius, specialistas

8-5-236 4459, 2851

gintaras.marcinkevicius  vivmu.lt

Justinas Jasinskas, specialistas

8-5-273 3998, 2057

justinas.jasinskas  vivmu.lt

Kristina Juodienė, vyr. specialistė

8-37-490297

kristina.juodiene  vivmu.lt

Ūkio ir turto valdymo skyrius

Alvidas Pečiulis, specialistas

8-5-273 4153, 2066

alvidas.peciulis  vivmu.lt

Jūratė Kazlauskienė, specialistė

8-5-273 4036, 2061

jurate.kazlauskiene  vivmu.lt

Vladimiras Pivčenko, vairuotojas

8-5-239 7907, 2857

 

Personalo ir viešųjų ryšių skyrius

Lina Matukienė, vedėja

8-5-236 4448, 2845

lina.matukiene  vivmu.lt

Indrė Radžiukynienė, vedėjos pavaduotoja (viešiesiems ryšiams)

8-5-236 4440, 2840

indre.radziukyniene  vivmu.lt

Dokumentų tvarkymo skyrius

Linutė Melkovienė, specialistė

8-5-273 4021, 2060

info  vivmu.lt

Miškininkystės skyrius

Darius Stonis, vedėjas

8-5-275 2587, 2069

darius.stonis  vivmu.lt

Raimundas Peleckas, specialistas

8-5-275 4108, 2660

raimundas.peleckas  vivmu.lt

Miško apsaugos skyrius

Dainius Adžgauskas, specialistas

8-5-273 3988, 2054

dainius.adzgauskas  vivmu.lt

Miško sėklų ir sodmenų skyrius

Marijonas Bernotavičius, vedėjas

8-37-383557;
faks. 8-37-383556;
mob. 8-616-00246

marijonas.bernotavicius  vivmu.lt

GIS ir geodezijos skyrius

Michailas Palicinas, vedėjas

8-37-490240

michailas.palicinas  vivmu.lt

GIS ir kartografijos poskyris

Rimvydas Puslys, vedėjas

8-37-490227

rimvydas.puslys  vivmu.lt

Geodezijos poskyris

Algima Bartosevičienė,vedėja       

8-37-490243

algima.bartoseviciene  vivmu.lt

Kraštotvarkos skyrius

Viliūnė Naureckaitė, vedėja

8-37-490235

viliune.naureckaite  vivmu.lt

Linas Juozaitis, vyriaus. specialistas

8-37-490254

linas.juozaitis  vivmu.lt

Projektavimo skyrius

Martas Lynikas, vedėjas

8-37-490212,
mob. 8-686-67408

martas.lynikas  vivmu.lt

Vaidotas Beržanskis, vedėjo pavaduotojas

8-37-490229,
mob. 8-698-33422

vaidotas.berzanskis  vivmu.lt

Živilė Ribokienė, projektų vadovė

8-37-490298

zivile.ribokiene  vivmu.lt

I miškotvarkos skyrius

Artūras Gustainis, projektų vadovas

8-37-490253

arturas.gustainis  vivmu.lt

II miškotvarkos skyrius

Darius Džiaugys, projektų vadovas

8-37-490249

darius.dziaugys  vivmu.lt

III miškotvarkos skyrius

Darius Ribokas, projektų vadovas

8-37-490248

darius.ribokas  vivmu.lt

IV miškotvarkos skyrius

Nerijus Pivoriūnas, projektų vadovas

8-37-490253

nerijus.pivoriunas  vivmu.lt

V miškotvarkos skyrius

Kęstutis Martinkevičius, projektų vadovas

8-37-490255

kestutis.martinkevicius  vivmu.lt

Medienos ruošos skyrius

Vigantas Kraujalis, vedėjas

8-5-275 0588, 2068

vigantas.kraujalis  vivmu.lt

Gintaras Paltanavičius, specialistas

8-5-273 4111, 2063

gintaras.paltanavicius  vivmu.lt

Šarūnas Anikevičius, specialistas

8-5-236 4453, 2847

sarunas.anikevicius  vivmu.lt

Medienos prekybos ir logistikos skyrius

Vaidotas Misiūnas, specialistas

8-5-236 4454, 2848

vaidotas.misiunas  vivmu.lt

Tomas Norvaiša, specialistas

8-5-273 3437, 2052

tomas.norvaisa  vivmu.lt

Miško infrastruktūros skyrius

Justinas Šimkus, specialistas

8-5-236 4456, 2850

justinas.simkus  vivmu.lt