Joniškio padalinyje, pasinaudojus Europos Sąjungos parama, atkurta 29 hektarai nudžiūvusio miško

Joniškio rajone jau žaliuoja didžiuliai plotai lapuočių medžių želdinių: šių metų pavasarį VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio padalinio pastangomis ir pasinaudojus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta parama Joniškio girininkijoje buvo atkurta 17,7 ha, Satkūnų girininkijoje – 11,3 ha pažeistų miškų. Pažeistų medynų kirtavietėse iš viso pasodinta 34,6 tūkst. vnt. eglių, 38,5 tūkst. vnt. beržų, 13 tūkst. vnt. juodalksnių, 7,8 tūkst. vnt. ąžuolų ir 2,7 tūkst. vnt. liepų sodmenų.

Skaityti daugiau

Pratęsiamas susipažinimas su Telšių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais ir keičiamas viešų svarstymų laikas

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Telšių apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme. Su Telšių apskrities miškų tvarkymo schema galima susipažinti iki 2018 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose ir iki spalio 30 d. savivaldybėse.

Skaityti daugiau

Ukmergės regioninis padalinys baigia įgyvendinti stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo projektą

Tuometė VĮ Ukmergės miškų urėdija 2017 m. vasario mėn. pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ paramos sutartį, pagal kurią pradėtas vykdyti projektas „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“.

Skaityti daugiau