Medienos ruošos paslaugas urėdijai gali teikti ir pavieniai asmenys, ir stambios bendrovės

   Buvusiose 42-ose miškų urėdijose, pernai reorganizuotose į vieną įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, galiojo skirtingos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos ir skirtingas darbų organizavimas visuose regionuose. Nuo š. m. sausio 1 d. Valstybinių miškų urėdijoje pradėjus veikti 26 regioniniams padaliniams, suvienodintos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos visoje šalyje, o šias paslaugas urėdijai gali teikti ir smulkūs tiekėjai, ir stambios bendrovės.

Skaityti daugiau

Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų konferencijoje pritarta naujajai kolektyvinei sutarčiai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų konferencijoje, kuri vyko š. m. sausio 18 d. Girionyse, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos salėje, balsavimo būdu pritarta naujajai kolektyvinei sutarčiai. Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe sudaryta sutartis galios ketverius metus visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose.

Skaityti daugiau

Kuršėnų regioninio padalinio miškuose numalšintas požeminis gaisras

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Šiaulių girininkijoje užfiksuotas miške kilęs gaisras. Sausio 17 d. užsidegė po sniego sluoksniu esanti eglyno durpinga paklotė. Anot specialistų, tokių požeminių gaisrų gesinimas žiemą yra gan sudėtingas, gesinimo darbai vykdyti visą dieną. Gaisras užgesintas, išdegė 0,04 ha miško plotas.

Skaityti daugiau

Rokiškio rajone planuojama atkurti Sacharos pelkę

   2018 m. Lietuvos gamtos fondo iniciatyva įsteigta buveinių apsaugai svarbi teritorija – Rokiškio rajone esanti Sacharos pelkė. Ji įtraukta ir į šiuo metu keičiamą VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio miškotvarkos projektą: plane numatyti sprendimai, padėsiantys spartinti pelkės ekosistemos atsikūrimą, gerinti buveinių ekologinę būklę, tuo pačiu – švelninti  klimato kaitą.

Skaityti daugiau

Valstybinių miškų urėdija sėkmingai valdo reformos iššūkius

   2018 m. pradėta įgyvendinti valstybinių miškų ūkio pertvarka, sukuriant naują įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, skaičiuoja pirmųjų metų rezultatus. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai išliko stabilūs ir netgi viršijo lūkesčius. Tai rodo, kad pereinamuoju laikotarpiu Valstybinių miškų urėdija suvaldo reformos iššūkius ir sklandžiai organizuoja kasdienę veiklą, o pagrindinės įmonės ekonominės veiklos procesai veikia užtikrintai.

Skaityti daugiau

Valstybinių miškų urėdija pasirašė kolektyvinę sutartį su profesinių sąjungų atstovybe

   Valstybinių miškų urėdija pasirašė kolektyvinę sutartį su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Sutartimi įtvirtinamos geresnės darbo sąlygos bei didesnės garantijos darbuotojams nei numatoma šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse. Visos finansinės ir nefinansinės naudos įmonės darbuotojams vertinamos daugiau kaip 1,8 mln. eurų per metus.

Skaityti daugiau