Administracijos darbuotojų kontaktai

Kontaktai žiniasklaidos atstovams: komunikacija vivmu.lt
Tel.: 8-5-2364440; 8-678-41813; 8-604-85460
 

Direktoriaus priėmimo laikas:
Kiekvieną antradienį nuo 11 val. iki 12 val.
Dėl susitikimo laiko suderinimo kreiptis į referentę Liną Rinkevičienę.

Vadovybė
Marius Pulkauninkas, direktorius
8-5-2734021, 2060
marius.pulkauninkas vivmu.lt
Dovydas Čirvinskas, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
8-5-2364455, 2849
8-645-59947
dovydas.cirvinskas vivmu.lt
Valdas Kaubrė, direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
8-5-2733987, 2053
8-698-17999
valdas.kaubre vivmu.lt
Aidė Džiautaitė, Finansų vadovė
8-686-63455
aide.dziautaite vivmu.lt
Vilija Railaitė, Organizacijos vystymo vadovė
8-687-24944
vilija.railaite vivmu.lt
Direktoriaus referentė
Lina Rinkevičienė, referentė
8-5-2734021, 2060
lina.rinkeviciene vivmu.lt
Kontrolės skyrius
Vytautas Giržadas, vadovas
8-5-2397908, 2858
vytautas.girzadas vivmu.lt
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius
Nijolė Balčienė, vyriausioji buhalterė
8-37-490214
nijole.balciene vivmu.lt
Vitalija Charačidienė, pavaduotoja
8-5-2734137, 2064
vitalija.characidiene vivmu.lt
Maija Česnulevičienė, specialistė
 8-5-2733995, 2055
maija.cesnuleviciene vivmu.lt
Asta Kasikauskienė, specialistė
 
asta.kasikauskiene vivmu.lt
Lina Kašėtienė, specialistė
8-5-2397907, 2857
lina.kasetiene vivmu.lt
Erika Klimavičienė, specialistė
8-5-2734149, 2065
erika.klimaviciene vivmu.lt
Saulius Tamonis, specialistas
8-5-2364443, 2843
saulius.tamonis vivmu.lt
Laima Vaštakienė, specialistė
8-5-2364452, 2846
laima.vastakiene vivmu.lt
Administravimo ir teisės skyrius
Viačeslav Blaščiuk, vadovas
8-617-05720
viaceslav.blasciuk vivmu.lt
Laura Pertikienė, pavaduotoja
8-37-490240 8-618-40486
laura.pertikiene vivmu.lt
Medardas Trimonis, vyr. specialistas
8-5-2733997, 2056
medardas.trimonis vivmu.lt
Daiva Ulinskienė, vyr. specialistė
8-37-490222
daiva.ulinskiene vivmu.lt
Viešųjų pirkimų skyrius
Vaidotas Jakštas, vedėjas
8-5-2364447, 2844
vaidotas.jakstas vivmu.lt
Tomas Laptikas, specialistas
8-5-2364474, 2852
tomas.laptikas vivmu.lt
Violeta Gembicka, specialistė
8-678-46257
violeta.gembicka vivmu.lt
Jolita Ivanauskienė, specialistė
8-677-56211
jolita.ivanauskiene  vivmu.lt
Jolanta Vitkauskienė , specialistė
8-607-30520
jolanta.vitkauskiene vivmu.lt
Gintaras Zavistauskas , specialistas
8-677-59304
gintaras.zavistauskas vivmu.lt
Informacinių technologijų skyrius
Simona Feiferytė, informacijos saugumo specialistė
8-678-41847
simona.feiferyte vivmu.lt
Justinas Jasinskas, specialistas
8-5-2733998, 2057
justinas.jasinskas vivmu.lt
Kęstutis  Liekis, IT projektų vadovas
8-678-49203
kestutis.liekis vivmu.lt
Gintaras Marcinkevičius, specialistas
8-5-2364459, 2851
gintaras.marcinkevicius vivmu.lt
Vilius Mitka, specialistas
8-5-2397909, 2859
8-678-41365
vilius.mitka vivmu.lt
Vaidotas Narušis, specialistas
8-604-85732
vaidotas.narusis vivmu.lt
Procesų valdymo skyrius
Aurimas Morkus, vadovas
8-630-04421
aurimas.morkus vivmu.lt
Jelena Girkontienė, specialistė
8-678-41683
jelena.girkontiene vivmu.lt
Vaidas Krikštaponis, specialistas
8-694-88347
vaidas.krikstaponis vivmu.lt
Turto valdymo ir ūkio skyrius
Daiva Mažrimienė, vadovė
8- 677-87153
daiva.mazrimiene  vivmu.lt
Simona Čeponienė, specialistė
8-677-56170
simona.ceponiene vivmu.lt
Tomas Jocius, specialistas
8-678-43765
tomas.jocius vivmu.lt
Jūratė Kazlauskienė, specialistė
8-5-2734036, 2061
8-604-85438
jurate.kazlauskiene vivmu.lt
Alvidas Pečiulis, specialistas
8-5-2734153, 2066
8-604-85603
alvidas.peciulis vivmu.lt
Vidmantas Petkevičius, specialistas
8-678-46325
vidmantas.petkevicius vivmu.lt
Vladimir Pivčenko, vairuotojas – specialistas
8-604-85490
 
Komunikacijos skyrius
Lina Liepytė, komunikacijos specialistė
8-604-85460
8-5-2364440, 2840
lina.liepyte vivmu.lt
Jolita Macelytė, komunikacijos specialistė
8-678-41813
jolita.macelyte vivmu.lt
Personalo skyrius
Irma Ogunauskaitė, vadovė
8-678-49219
irma.ogunauskaite vivmu.lt
Izolda Baltutė, personalo specialistė
8-5-2364448, 2845
8-607-30644
izolda.baltute  vivmu.lt
Judita Barkauskienė, Atlygio vadovė
8-5-2364475, 2853
8-687- 77786
judita.barkauskiene vivmu.lt
Greta Kanapytė, specialistė
8-678-41568
greta.kanapyte vivmu.lt
Dokumentų valdymo skyrius
Dalia Dockienė, vadovė
8-5-2364441, 2841 8-677-87193
dalia.dockiene vivmu.lt
Rasa Cibienė, specialistė
8-5-2728442, 2050 8-677-56255
rasa.cibiene  vivmu.lt
Gintarė Zimkienė, specialistė
8-5-2733437, 2052 8-678-41749
gintare.zimkiene vivmu.lt
Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius
Danas Augutis, vadovas  8-676-07860 danas.augutis  vivmu.lt
Jolita Abraitienė , specialistė 8-678-46241 jolita.abraitiene vivmu.lt
Lina Kučinskaitė, specialistė 8-678-49238 lina.kucinskaite vivmu.lt
Eduardas Mickevičius, specialistas 8-677-87249 eduardas.mickevicius vivmu.lt
Aleksas Žebrauskas, specialistas 8-5-2734166, 2067 aleksas.zebrauskas vivmu.lt
Miškininkystės skyrius
Darius Stonis, vedėjas
8-5-2752587, 2069
darius.stonis vivmu.lt
Rolandas Miliukas, specialistas
8-687-94405
rolandas.miliukas vivmu.lt
Raimundas Peleckas, specialistas
8-5-2754108, 2660
raimundas.peleckas vivmu.lt
Miško apsaugos skyrius
Marius Ivanauskas, vadovas
8-677-59177
marius.ivanauskas vivmu.lt
Dainius Adžgauskas, specialistas
8-5-2733988, 2054
8-687-20441
dainius.adzgauskas vivmu.lt
Povilas Janušauskas, specialistas
8-611-35166
povilas.janusauskas vivmu.lt
Miško sėklų ir sodmenų skyrius
Marijonas Bernotavičius, vedėjas
8-37-385600
8-616-00246
marijonas.bernotavicius vivmu.lt
Arūnas Jokubauskas, specialistas
8-37-385449
8-652-08622
arunas.jokubauskas  vivmu.lt
Kristina Kaubrienė, specialistė
8-37-385600
8-604-85726
kristina.kaubriene vivmu.lt
Valmantas Kundrotas, specialistas
8-37-385449
8-680-76150
valmantas.kundrotas vivmu.lt
Renatas Plačiakis, specialistas
8-37-385449
8-688-40583
renatas.placiakis vivmu.lt
Gerda Šilingienė, specialistė
8-37-385600
8-604-85319
gerda.silingiene vivmu.lt
Medienos ruošos skyrius
Vigantas Kraujalis, vedėjas
8-5-2750588, 2068
vigantas.kraujalis vivmu.lt
Gintaras Paltanavičius, specialistas
8-5-2734111, 2063
gintaras.paltanavicius vivmu.lt
Šarūnas Anikevičius, specialistas
8-5-2364453, 2847
sarunas.anikevicius vivmu.lt
Medienos prekybos ir logistikos skyrius
Ramunė Petkevičienė, vadovė
8-686-15331
ramune.petkeviciene vivmu.lt
Tomas Norvaiša, specialistas
8-698-87516
tomas.norvaisa vivmu.lt
Miroslavas Petkevičius, specialistas
8-686-34957
miroslavas.petkevicius vivmu.lt
Tomas Pūkas, specialistas
8-678-46231
tomas.pukas vivmu.lt
Miško infrastruktūros skyrius
Rolandas Kevėnas, vadovas
8-686-91858
rolandas.kevenas vivmu.lt
Aušra Eidukonienė, specialistė
8-678-41397
ausra.eidukoniene vivmu.lt
Justinas Šimkus, specialistas
8-5-2364456, 2850
justinas.simkus vivmu.lt
GIS ir geodezijos skyrius
Michailas Palicinas, vadovas
8-37-490216
8-686-13689
michailas.palicinas vivmu.lt
GIS ir kartografijos poskyris
Rimvydas Puslys, vadovas
8-37-490227
8-686-13647
rimvydas.puslys vivmu.lt
Geodezijos poskyris
Algima Bartosevičienė,vadovė
8-37-490243
8-614-59835
algima.bartoseviciene vivmu.lt
Kraštotvarkos skyrius
Viliūnė Naureckaitė, vadovė
8-37-490235
8-686-18458
viliune.naureckaite vivmu.lt
Linas Juozaitis, vyriaus. specialistas
8-37-490254
linas.juozaitis vivmu.lt
Miško išteklių apskaitos ir ūkinių priemonių projektavimo skyrius
Vaidotas Beržanskis, vadovas
8-37-490229,
8-698-33422
vaidotas.berzanskis vivmu.lt
Živilė Ribokienė, projektų vadovė
8-37-490298
zivile.ribokiene vivmu.lt
Miškotvarkos skyrius
Martas Lynikas, vadovas
8-37-490212,
8-686-67408
martas.lynikas vivmu.lt
I miškotvarkos poskyris
Artūras Gustainis, vadovas
8-37-490253
8-686-55886
arturas.gustainis vivmu.lt
II miškotvarkos poskyris
Darius Džiaugys, vadovas
8-37-490249
8-698-51238
darius.dziaugys vivmu.lt
III miškotvarkos poskyris
Darius Ribokas, vadovas
8-37-490248
8-686-14059
darius.ribokas vivmu.lt
Nepertraukiamos miškotvarkos poskyris
Nerijus Pivoriūnas, vadovas
8-37-490253
8-612-71849
nerijus.pivoriunas vivmu.lt