Administracijos darbuotojų kontaktai

Kontaktai žiniasklaidos atstovams: komunikacija@vmu.lt
Tel.: +370 687 19545;
 

 

Direktoriaus priėmimo laikas: Kiekvieną antradienį nuo 11 val. iki 12 val. Dėl susitikimo laiko suderinimo kreiptis į referentę Iloną Mameniškę tel. +370 5 2734021, el. p. ilona.mameniske@vmu.lt