Akcininko lūkesčių laiške – esminės gairės būsimai Valstybinių miškų urėdijos strategijai

Naujienos

   „Miškų urėdijų reformos esminis tikslas ir akcininko aiškiai suformuluotas lūkestis – kad Valstybinių miškų urėdija taptų šiuolaikiška, profesionalia, skaidriai valdoma ir efektyviai veikiančia įmone, kuria didžiuotųsi ir kiekvienas mūsų darbuotojas, ir visuomenė,“ – sakė Marius Pulkauninkas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius.
   Ilgalaikėje VMU veiklos strategijoje dėmesys bus skiriamas rasti teisingam balansui suderinti ekonominius ir ekologinius veiklos tikslus, o taip pat atliekant socialinę funkciją, kurią atlieka miškas ir Valstybinių miškų urėdija.
   „Rengiant Valstybinių miškų urėdijos veiklos strategiją artimiausiems 5-10 metų atsižvelgsime į akcininko lūkesčių laiške išdėstytus tikslus ir gaires. Mūsų siekis – taip organizuoti veiklą, kad su esamais žmonėmis sukurtume daugiau vertės akcininkui – valstybei ir visiems jos žmonėms,“ – sakė   M. Pulkauninkas.
   Reformos darbų apimtys ir tikslai šiems metams labai ambicingi:  įgyvendinti įmonės reorganizaciją, suformuoti regioninių padalinių vadovų komandą, apjungti dalį regioninių padalinių sumažinant jų skaičių iki 26. Girininkijų skaičius liks nepakitęs, 337. Tuo pat metu pradedama veiklos procesų peržiūra ir analizė, poreikių nustatymas, procesų standartizavimas, vienodų sistemų ir politikų visos Valstybinių miškų urėdijos padaliniuose parinkimas ir diegimas.
   Per pirmąjį darbo mėnesį naujasis Valstybinių miškų urėdijos direktorius jau lankėsi keliuose regioniniuose padaliniuose, kalbėjo su darbuotojais, aptarė artimiausius vadovų komandos ir viso kolektyvo laukiančius darbus.
   „Sąžiningumas ir atsakingumas, pareigingumas, sukaupta patirtis ir geranoriškumas yra tai, kuo visi tikime ir kas neabejotinai padės mums drauge dirbti. Mano, kaip vadovo, prioritetas – kurti ir savo pavyzdžiu rodyti abipuse pagarba, atsakingumu, pasitikėjimu ir profesionalumu grįstus santykius,“ – sakė M. Pulkauninkas.
   Šiuo metu vyksta atrankos į regioninių padalinių vadovų ir dalies specialistų  pareigybes. Atrankos komisijos darbas prasidės balandžio 24 d. Planuojama, kad per gegužės-birželio mėnesius naujieji regiono vadovai galės pradėti darbus.
   „Sėkmė priklausys nuo kiekvieno iš mūsų, jau dirbančio Valstybinių miškų urėdijoje ar planuojančio prisijungti. Visi pradedant miško darbininkais, girininkais, miškininkais ir baigiant centrinėje administracijoje dirbančiais specialistais ir vadovais, turime galimybę  prie tos sėkmės prisidėti,“- sako M. Pulkauninkas.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija