Apie mus

 

Kad Lietuvoje visada oštų miškas. Kad miške visiems būtų gera.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos leidinys

 

     Valstybinių miškų urėdija įkurta 2018 m., įgyvendinus valstybinių miškų ūkio pertvarką ir apjungus 42 urėdijas. Dabar įmonę sudaro 26 regioniniai padaliniai su 337 girininkijomis.

 

Vizija

     Atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą visuomenei, gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.

 

Misija gamtai

     Aktyviai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo.

 

Misija visuomenei

     Atsakingai valdyti patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, puoselėti jį ateities kartoms, užtikrinti prieinamumą ir vertę visuomenei.

 

Misija darbuotojams

     Skatinti socialiai atsakingą elgesį, būti stabiliu ir patikimu darbdaviu visuose Lietuvos regionuose.

 

Vertybės

     Skaidrumas, atvirumas, išmintis, dėmesys žmogui, meilė gamtai.
   Prioritetinis Valstybinių miškų urėdijos tikslas – užtikrinti, kad valstybiniai miškai būtų prižiūrimi, tvarkomi ir saugomi pagal darnaus miškų ūkio principus, tarpusavyje derinant ekonomines, ekologines ir socialines miškų funkcijas.

 

Veikla:

 • miškotvarka;
 • miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra;
 • miško sodmenų užauginimas;
 • medienos ruoša ir prekyba;
 • sanitarinė miško apsauga ir apsauga nuo gaisrų;
 • miško kelių priežiūra;
 • rekreacinių objektų įrengimas ir priežiūra;
 • profesionaliosios medžioklės plotų priežiūra ir medžioklės organizavimas;
 • gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas, rūšių ir buveinių apsauga.

Skaičiai ir faktai

 • Patikėjimo teise valdo pusę Lietuvos miškų – apie 1 mln. hektarų, iš kurių apie 200 tūkst. hektarų yra draustiniai ir kiti saugomi miškai.
 • Per metus paruošia apie 3,6 mln. m3 žaliavinės medienos.
 • Sukuria stabilią grąžą valstybei – apie 40 mln. eurų per metus.
 • Kasmet atkuria apie 8500 hektarų valstybinių miškų ir įveisia apie 500 hektarus naujų.
 • Per metus išaugina apie 50 mln. vienetų miško sodmenų.
 • Prižiūri apie 34 500 km miško kelių tinklą.
 • Prižiūri apie 2000 rekreacinių objektų.