Audito komitetas

Audito komitetas yra sudaromas valdybos sprendimu valdybos kadencijos laikotarpiui. Audito komitetas veikia kaip patariamasis valdybos organas.

Visi audito komiteto nariai įmonės valdybos 2020 kovo 31 dienos sprendimu Nr. 1VP-20-7 buvo paskirti įmonės audito komiteto nariais. Jų kadencijos pabaiga – 2021 gruodžio 11 d.

 

Audito komitetą sudaro 3 nariai:

Alditas Saulius, Audito komiteto pirmininkas

alditas.saulius@vmu.lt

Nepriklausomas valdybos narys, UAB „Invega“ valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys, sukaupęs daugiau kaip 20 metų darbo patirties Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose, stambių įmonių, tokių kaip „Lietuvos geležinkeliai“, valdybose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį.

 

Mantas Šukevičius, Audito komiteto narys

mantas.sukevicius@vmu.lt

VĮ VMU valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys. M. Šukevičius yra sukaupęs finansų bei rizikų valdymo, įmonių restruktūrizavimo patirties Lietuvos ir tarptautiniuose bankuose bei finansų institucijose. M. Šukevičius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute yra įgijęs Politikos mokslų bakalauro ir Europos Sąjungos studijų magistro laipsnius.

 

Viktorija Mažonienė, Nepriklausoma Audito komiteto narė

akstinaite.vik@gmail.com

VĮ „Lietuvos oro uostai” vidaus audito skyriaus vadovė. V. Mažonienė yra sukaupusi patirties rizikų valdymo, vidinio audito, kontrolės, sukčiavimo prevencijos, procesų gerinimo, lyderystės bei veiklos efektyvumo srityse. V. Mažonienė baigė Kauno technologijų universitetą, įgijo verslo administravimo bei valdymo bakalaurą, vėliau Vilniaus Gedimino Technikos universitete įgijo Verslo informacinių sistemų magistro laipsnį.