Kviečiame visuomenę dalyvauti svarstant Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemą

Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-468), schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose.

Skaityti daugiau

Pranešimas apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Nuo šių metų gegužės 25 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šilutės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Svencelės pelkės supaprastinto hidrologinio režimo atstatymo projekto sprendinius bei veiksmų plane numatytas priemones.   Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el […]

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomu, Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 8 d. buvusio Rietavo miškų urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo regioninio padalinio) administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimu.      Projekto rengėjas – VĮ […]

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą Mažeikių vidinės miškotvarkos projektą

Nuo šių metų gegužės 3 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Jūrakalnio geologinio pažintinio tako tęsinio statybos projekto sprendinius. Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el .p. info@vmu.lt. Su keičiamo projekto sprendiniais […]

Skaityti daugiau

Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas

   Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.      Su projektu galima susipažinti Akmenės rajono savivaldybėje (L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė) bei Valstybinės […]

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KURŠĖNŲ REGIONINIO PADALINIO MEŠKUIČIŲ GIRININKIJOS MAZIRLOVIO MIŠKO KELIO STATYBA“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių girininkijos Mazirlovio miško kelio statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Projektui įgyvendinti yra skirta 80 436 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 68 370,60 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 12 065,40 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Paramos gavėjo – VĮ Valstybinių miškų urėdijos – įnašas – 20 110 Eur arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. birželio 1 d.

 

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS STICHINIŲ NELAIMIŲ PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMAS“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo  gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Projektui įgyvendinti yra skirta  58 037 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 49 331,45 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 8705,55 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. kovo 1 d.

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą supaprastintą statybos projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti Lyduvėnų geležinkelio tilto vakarinės pusės prieigų (žemės sklypų kad. Nr. 7233/1:103 ir kad. Nr. 7233/1:80 ribose) pritaikymo lankytojams supaprastintu statybos projektu. Projekto rengėjas – Projektuotoja Jolanta Raginienė, S. Skapo g. 3-4, LT-01122 Vilnius. Projekto vadovas – Aurimas Vengris, tel. +370 655 53245, el. p. avengris@gmail.com. Su rengiamo projekto sprendiniais galima […]

Skaityti daugiau

Informacija apie Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos rengimą

Rengiamas Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos keitimas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento organizatorius – Aplinkos ministerija, rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija.   Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais bus siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant […]

Skaityti daugiau