Baigiamas rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau VMU) Kuršėnų regioninio padalinio (buvusios VĮ Kuršėnų miškų urėdijos), vidinės miškotvarkos projektas.

Vidinės miškotvarkos projektai

Baigiamas rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau VMU) Kuršėnų regioninio padalinio (buvusios VĮ Kuršėnų miškų urėdijos), vidinės miškotvarkos projektas.

Planavimo organizatoriai – VĮ VMU Kuršėnų regioninis padalinys (buvusi VĮ Kuršėnų miškų urėdija), Gedimino g. 4a, LT-81181 Kuršėnai, tel. +370 41 558103, faksas +370 41 598119, El.paštas vytautas.rupsys@vivmu.lt

Projekto rengėjas – VĮ VMU miškotvarkos skyrius (buvęs VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas), Pramonės pr.11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490253, faksas (8-37) 490233 El. paštas arturas.gustainis@vivmu.lt, interneto svetainė: http://www.vivmu.lt/ .

Su vidinės miškotvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti VĮ VMU miškotvarkos skyriuje, Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490253, faksas (8-37) 490233, El. paštas arturas.gustainis@vivmu.lt, o nuo 2018 m. liepos 24 d. ir VĮ VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje, Gedimino g. 4a, LT-81181 Kuršėnai.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjams iki viešo svarstymo.
Viešas, vidinės miškotvarkos projekto, svarstymas vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 10 val. VĮ VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje, Gedimino g. 4a, LT-81181 Kuršėnai