Baigtas miško atkūrimo po plynojo sanitarinio kirtimo projektas

Naujienos

   2016 m.  tuometinės Panevėžio miškų urėdijos miškuose žievėgraužio tipografo, vėjo, uosio grybinių ligų buvo pažeista 13,8 ha miško įvairiuose pusės hektaro ir didesniuose plotuose. Pažeista buvo 20 proc. ir daugiau medžių. Šiuose miško sklypuose 2016-2017 metais medžiai buvo iškirsti plynaisiais sanitariniais kirtimais. Miškas kirtavietėse atkurtas 2018 metų pavasarį. Miško atkūrimui buvo panaudoti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyne išauginti sodmenys.
   6,4 ha plote buvo pasodinti  beržo želdiniai, 3,3 ha plote – eglės želdiniai, 2,5 ha plote –  juodalksnio želdiniai ir 1,6 ha plote – ąžuolo želdiniai. Želdinimo darbus atliko urėdijos darbininkai ir rangos įmonės. Pasodinti želdiniai leis greičiau susidaryti miško aplinkai, išvengti dirvožemio degradacijos, atsikurti miško funkcijoms ir ekosistemoms. Atkurti miškai vėl kvies gyventojus naudotis ir džiaugtis miško teikiamomis naudomis.
   Pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą paramos sutartį už miško atkūrimą pažeistuose plotuose planuojama gauti 23 100 eurų kompensaciją iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. 85 proc. lėšų, skirtų projekto įgyvendinimui yra skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. iš Lietuvos valstybės biudžeto. 2016 – 2017 m.  įgyvendinus tokį pat projektą buvo gauta 39 441 Eur kompensacija.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija