IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KURŠĖNŲ REGIONINIO PADALINIO MEŠKUIČIŲ GIRININKIJOS MAZIRLOVIO MIŠKO KELIO STATYBA“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių girininkijos Mazirlovio miško kelio statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Projektui įgyvendinti yra skirta 80 436 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 68 370,60 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 12 065,40 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Paramos gavėjo – VĮ Valstybinių miškų urėdijos – įnašas – 20 110 Eur arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. birželio 1 d.

 

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS STICHINIŲ NELAIMIŲ PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMAS“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo  gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Projektui įgyvendinti yra skirta  58 037 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 49 331,45 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 8705,55 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. kovo 1 d.

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS-MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS ARBORETUMO ATNAUJINIMAS“

Projektas Nr. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas“ finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 134.400 EUR. Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-12-31.

 

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.1.1-AVA-V-004-01-0008 „PRIEŠGAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ IR GAISRŲ GESINIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“

 

   Prasidėjus šiltajam sezonui, žmonės vis dažniau renkasi poilsį gamtoje. Kad ir kokios būtų oro sąlygos, privalu laikytis lankymosi miške taisyklių ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, nes daugiau kaip 90 proc. miško gaisrų kyla dėl neatsargaus žmonių elgesio.  Deja, vis dar pasitaiko ir tyčinių miškų padegimo atvejų.

 

 

 

Skaityti daugiau