Pranešimas apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Nuo šių metų gegužės 25 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šilutės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Svencelės pelkės supaprastinto hidrologinio režimo atstatymo projekto sprendinius bei veiksmų plane numatytas priemones.   Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el […]

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomu, Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 8 d. buvusio Rietavo miškų urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo regioninio padalinio) administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimu.      Projekto rengėjas – VĮ […]

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą Mažeikių vidinės miškotvarkos projektą

Nuo šių metų gegužės 3 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Jūrakalnio geologinio pažintinio tako tęsinio statybos projekto sprendinius. Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el .p. info@vmu.lt. Su keičiamo projekto sprendiniais […]

Skaityti daugiau

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais rengti Ignalinos ir Švenčionėlių vidinės miškotvarkos projektais

Baigiami rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos ir Švenčionėlių regioninių padalinių administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektai. Visi norintieji gali susipažinti su šiais projektais, sudalyvauti viešuose susirinkimuose ir pateikti pastabas bei siūlymus. Pastabas ir siūlymus projektų rengėjams bus galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Skaityti daugiau

PRANEŠIMAS APIE VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PRIENŲ REGIONINIO PADALINIO VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMĄ

Nuo šių metų liepos 21 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Prienų regioninio padalinio dalies (nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Alytaus regioninio padalinio) administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, planuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 7 d. pavedimu Nr. D18-33 „ Dėl apsaugos priemonių Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio teritorijoje“.

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą Anykščių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

   Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu    VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems, Anykščių regioninio padalinio administruojamiems, miškams.  Projekto rengėjas –  VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt    Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 7 […]

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą Ukmergės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų, Ukmergės regioninio padalinio administruojamų miškų baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu.   Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt.   Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 6 d. […]

Skaityti daugiau