Informacinis pranešimas apie rengiamą supaprastintą tvarkybos darbų projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti „Rambyno kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ supaprastintu tvarkybos darbų projektu.
Projekto rengėjas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8-5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt (ieva.zabiele@vstt.lt; saulius.dragunas@vstt.lt)

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą supaprastintą statybos projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą žemės sklype unikalus Nr. 4400-2697-1017 ir laisvoje valstybinėje žemėje, supaprastintas statybos projektas. Projekto rengėjas – UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8 – 402, 01108 Vilnius. Projekto vadovas – Eglė Naujokaitytė, tel. +370 615 72806, el. p. eglenauj@gmail.com […]

Skaityti daugiau

Pasitarimas Dubravos regioniniame padalinyje

Š. m. birželio 21 d. 9 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos, Dubravos regioninio padalinio administracijos pastate, adresu Liepų g. 12, Girionys, Kauno r. sav., vyks vidinės miškotvarkos projekto II penkmečio pagrindinių miško kirtimų biržių išdėstymo svarstymas. Pasitarimo metu bus aptarta pagrindinių miško kirtimų biržių 2019-2023 metams išdėstymo aktualijos: neplynų kirtimo apimties didinimas, biržių projektavimas saugomose teritorijose, biržių projektavimas perbrendusiuose medynuose ir kt.

Skaityti daugiau