Darbą pradėjo konkursą laimėję Valstybinių miškų urėdijos Tauragės ir Šilutės regioninių padalinių vadovai

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija patvirtino dar 2 regioninių padalinių vadovų konkurso nugalėtojus: Tauragės regioninio padalinio vadovu išrinktas Raimondas Matemaitis, o Šilutės – Romas Gečas. Nuo šiol visiems 26 įmonės regioniniams padaliniams vadovauja atrinkti ir patvirtinti nuolatiniai vadovai.
   Iki šiol Šilutės regioniniam padaliniui laikinai vadovavo Darius Baziliauskas, kuris taip pat yra Jurbarko regioninio padalinio vadovas, o Tauragės – laikinai vadovo pareigas ėjęs Edvardas Bielskis.
   Tauragės regioniniam padaliniui nuo šiol vadovaujantis Raimondas Matemaitis – buvęs bendrovės „Lindstrom“ Klaipėdos padalinio vadovas, taip pat daugiau kaip metus vadovavęs „Lindstrom“ grupės įmonei Baltarusijoje. Šias pareigas jis ėjo nuo 2014 m., o prieš tai ketverius metus dirbo VĮ Tauragės miškų urėdijoje miškų ūkio inžinieriumi, taip pat – viešųjų pirkimų inžinieriumi. Naujasis Tauragės regioninio padalinio vadovas Vilniaus universitete įgijo socialinio darbuotojo bakalauro laipsnį, o tuometiniame Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) – biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties inžinieriaus magistro laipsnį. 
  Šilutės regioninio padalinio vadovo pareigas einantis Romas Gečas nuo 2005 m. dirbo VĮ Šilutės miškų urėdijoje miško apsaugos inžinieriumi. Darbinę karjerą, 2002 m., jis pradėjo LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, ten užėmęs inspektoriaus ir vyresniojo inspektoriaus pareigas. Tuometiniame Miškų ūkio technikume (dabar – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija) R. Gečas baigė miškų ūkio techniko specialybės studijas, vėliau tuometiniame Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo aplinkosaugininko specialybės bakalauro ir magistro laipsnius.
   „Regioninių padalinių vadovai yra labai svarbūs naujosios Valstybinių miškų urėdijos vadovų komandos žmonės, todėl tam, kad atrinktume šiam darbui geriausiai tinkančius kandidatus, skyrėme daug laiko ir pastangų. Nuo šiol visiems 26 įmonės regioniniams padaliniams vadovauja atrinkti ir patvirtinti nuolatiniai vadovai – atsakingi, gebantys spręsti sudėtingus uždavinius bei aiškiai matantys ir suprantantys bendrą įmonės viziją“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Regioninių padalinių vadovų atrankos buvo paskelbtos reorganizuojant valstybinių miškų ūkį, kai nuspręsta anksčiau buvusias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į 26 Valstybinių miškų urėdijos regioninius padalinius. Pirmą kartą apie konkursus buvo pranešta praėjusių metų kovo mėn. 12 d.  Po įvykusių atrankų birželio mėn. 1 d. buvo patvirtinti 16 regioninių padalinių vadovai ir netrukus paskelbta pakartotinė atranka likusioms 10 regioninių padalinių vadovų vietoms užimti. Konkursą  Tauragės ir Šilutės regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti VĮ Valstybinių miškų urėdija paskelbė š. m. sausio 8 d.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija