Darbo užmokestis

Pareigybės Darbuotojų skaičius Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis)
Laikotarpis 2019 metų I ketvirtis      
Direktorius 1 8580            
Direktoriaus pavaduotojai 2 7337            
Regioninių padalinių vadovai 26 3162            
Girininkai 320 1660            
Girininkų pavaduotojai 301 1241            
Eiguliai 149 1032            
Specialistai 807 1681            
Pastovūs darbininkai 1050 1138            
Laikini darbininkai (sezoniniai) 44 1057            
Įmonės vidutinis darbo užmokestis 2699 1393            
                 
Laikotarpis 2018 metų I ketvirtis 2018 metų II ketvirtis 2018 metų III ketvirtis 2018 metų IV ketvirtis
Direktorius * 1 2872 1 6319 1 6319 1 6559
Direktoriaus pavaduotojai 4 4058 4 5371 4 5371 4 5471
Regioninių padalinių vadovai ** 42 1887 42 1903 26 2393 26 2434
Girininkai 337 1157 318 1204 311 1217 311 1218
Girininkų pavaduotojai 303 895 304 932 305 956 299 967
Eiguliai 362 733 364 792 367 786 355 803
Specialistai 578 1206 623 1259 647 1327 678 1337
Pastovūs darbininkai 1035 818 1257 814 1195 850 1116 852
Laikini darbininkai (sezoniniai) 24 573 442 569 380 599 206 672
Įmonės vidutinis darbo užmokestis 2686 961 3355 930 3236 974 2996 1015
* VĮ VMU direktorius buvo paskirtas 2018 m. kovo 19 d.    
** Vykdant įmonės reorganizaciją 42 regioniniai padaliniai apjungti į 26 (Šilutės ir Tauragės regioniniams padaliniams vadovauja laikini vadovai)    

 

Valdybos narių atlygis

Metai Pavadinimas Skaičius I ketvirtis Skaičius  II ketvirtis Skaičius  III ketvirtis Skaičius IV ketvirtis
Priskaityta suma Eur. Išmokėta suma Eur. Priskaityta suma Eur. Išmokėta suma Eur. Priskaityta suma Eur. Išmokėta suma Eur. Priskaityta suma Eur. Išmokėta suma Eur.
2018 Valdybos nariai*** 6 3 169 2 552 8 2 860 2 221 7 3 381 2 654 7 3 512 2 383
2019 Valdybos nariai*** 7 4 767 3 304      

***pateikiamas valdybos narių atlygis už darbą įmonės valdyboje (aritmetinis vidurkis)