Darbo užmokestis

Pareigybės Darbuotojų skaičius Priskaitytas su  mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas su mokesčiais  atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) Darbuotojų skaičius Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis)
Laikotarpis 2019 metų I ketvirtis 2019 metų II ketvirtis    
Direktorius 1 8580 1 8580        
Direktoriaus pavaduotojai 2 7337 2 7294        
Regioninių padalinių vadovai 26 3162 26 3398        
Girininkai 320 1660 322 1781        
Girininkų pavaduotojai 301 1241 309 1294        
Eiguliai 149 1032 155 1080        
Specialistai 807 1681 824 1740        
Pastovūs darbininkai 1050 1138 1223 1209        
Laikini darbininkai (sezoniniai) 44 1057 498 1054        
Įmonės vidutinis darbo užmokestis 2699 1393 3359 1375        
                 
Laikotarpis 2018 metų I ketvirtis 2018 metų II ketvirtis 2018 metų III ketvirtis 2018 metų IV ketvirtis
Direktorius * 1 2872 1 6319 1 6319 1 6559
Direktoriaus pavaduotojai 4 4058 4 5371 4 5371 4 5471
Regioninių padalinių vadovai ** 42 1887 42 1903 26 2393 26 2434
Girininkai 337 1157 318 1204 311 1217 311 1218
Girininkų pavaduotojai 303 895 304 932 305 956 299 967
Eiguliai 362 733 364 792 367 786 355 803
Specialistai 578 1206 623 1259 647 1327 678 1337
Pastovūs darbininkai 1035 818 1257 814 1195 850 1116 852
Laikini darbininkai (sezoniniai) 24 573 442 569 380 599 206 672
Įmonės vidutinis darbo užmokestis 2686 961 3355 930 3236 974 2996 1015
* VĮ VMU direktorius buvo paskirtas 2018 m. kovo 19 d.    
** Vykdant įmonės reorganizaciją 42 regioniniai padaliniai apjungti į 26 (Šilutės ir Tauragės regioniniams padaliniams vadovauja laikini vadovai)    

 

Valdybos narių atlygis

Metai Pavadinimas Skaičius I ketvirtis Skaičius  II ketvirtis Skaičius  III ketvirtis Skaičius IV ketvirtis
Priskaityta suma Eur su mokesčiais per mėn. Išmokėta suma Eur Priskaityta suma Eur su mokesčiais Išmokėta suma Eur Priskaityta suma Eur su mokesčiais Išmokėta suma Eur Priskaityta suma Eur su mokesčiais Išmokėta suma Eur
2018 Valdybos nariai*** 6 1056 851 8 953 740 7 1127 885 7 1171 794
2019 Valdybos nariai*** 7 1589 1101 7 1583 1087 6 1605 1056 7 1585 1081

***pateikiamas valdybos narių atlygis už darbą įmonės valdyboje (aritmetinis vidurkis per mėnesį)