Dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatai

LR Miškų įstatymas

VMU akcininko lūkesčių laiškas

Profesionalios medžioklės plotų nuostatai

VĮ Valstybinių miškų urėdija privatumo politika

VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

VMU regioninius padalinius ir girininkijas identifikuojantys duomenys

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarkos aprašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos strategija 2020-2023 metams

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų etikos kodeksas

Kolektyvinė sutartis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracijos struktūra

VĮ Valstybinių miškų urėdijos lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dovanų politika

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas

Vaizdo ir balso duomenų tvarkymo VĮ Valstybinių miškų urėdijoje taisyklės

Dėl kriterijų, pagal kuriuos valstybinių miškų pareigūnų nustatyti administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojinga veika, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo