Dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatai

LR Miškų įstatymas

VMU akcininko lūkesčių laiškas

Profesionalios medžioklės plotų nuostatai

VĮ Valstybinių miškų urėdija privatumo politika

VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

VĮ VMU regioninius padalinius ir girininkijas identifikuojantys duomenys

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarkos aprašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų etikos kodekso atmintinė

Kolektyvinė sutartis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracijos struktūra

VĮ Valstybinių miškų urėdijos lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dovanų politika

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas

Vaizdo ir balso duomenų tvarkymo VĮ Valstybinių miškų urėdijoje taisyklės

Dėl kriterijų, pagal kuriuos valstybinių miškų pareigūnų nustatyti administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojinga veika, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skaitmeninio radijo ryšio naudojimo tvarkos aprašas

Interesų konfliktų vengimo politika

Interesų konfliktų vengimo politikos atmintinė

Antikorupcinė politika

Antikorupcinės politikos atmintinė

Vidaus kontrolės politika

Vidaus kontrolės politikos atmintinė

Darbuotojų veiklos vertinimo ir ugdymo politika

DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ APSAUGOS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Socialinės atsakomybės (darnumo) politika

Rizikų valdymo politika