Dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatai

LR Miškų įstatymas

VMU akcininko lūkesčių laiškas

Profesionalios medžioklės plotų nuostatai

VĮ Valstybinių miškų urėdija privatumo politika

VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

VMU regioninius padalinius ir girininkijas identifikuojantys duomenys

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarkos aprašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos strategija 2019-2023 metams

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų etikos kodeksas

Kolektyvinė sutartis

Metinė ataskaita 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.