Miško gaisrai

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.1.1-AVA-V-004-01-0008 „PRIEŠGAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ IR GAISRŲ GESINIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“

 

   

Miškų gaisringumas

Telefonų, prie kurių budima 2021 m. gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, sąrašas

Pavasaris – ypatingai  palankus metas miško gaisrams kilti. Nors miškininkai nuolatos įspėja dėl tragiškų tyčinių pernykštės žolės deginimo pasekmių, tačiau tokių atvejų vis dar pasitaiko. Nevaldoma  ugnis iš liepsnojančių pievų dažnai persimeta į durpynus, miškus, ypač nukenčia sodinukai ir jaunuolynai, užsidega pastatai, degimo produktais užteršiamas oras. Beprasmiuose gaisruose žūsta ne tik augalai ir gyvūnai, bet ir žmonės. 

Valstybinių miškų urėdija ragina visus gyventojus itin atsakingai elgtis su ugnimi atvirose teritorijose ir miškuose, nedeginti pernykštės žolės. Pastebėjus deginamą žolę ar miške kilusį gaisrą iš karto apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

 
Kaip elgtis, pamačius gaisrą? Užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti  į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis arba užkasant žemėmis, užpilant vandeniu. Visgi, jei matote, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinkite ta kryptimi, iš kur pučia vėjas – nebėkite pavėjui!

Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių pateiktais duomenimis per 2020 metus Lietuvos miškuose užregistruota 157 miško gaisrai 64,23 ha plote, iš jų 61 miško gaisras privačiuose miškuose 30,86 ha plote (2019 metais šalyje buvo užregistruota 279 miško gaisrai 200,17 ha plote).

Regioninių padalinių priešgaisrinės komandos bei miškų pareigūnai, pagal gautus pranešimus apie kilusius miško gaisrus, buvo išvykę į gaisravietes 498 kartus.

 
Didžiausi 2020 metų miško gaisrai:

Eil. Nr.

Regioninis padalinys

Girininkija

Data

Gaisravietės plotas, ha

Miško nuosavybė

1.

Varėnos

Vėžionių

2020-04-06

5,98

privati

2.

Šalčininkų

Poškonių

2020-04-28

4,50

privati

3.

Šalčininkų

Dieveniškių

2020-04-07

2,83

valstybinė

4.

Varėnos

Glūko

2020-04-12

2,75

privati