Informacinis pranešimas apie rengiamą Anykščių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Vidinės miškotvarkos projektai

   Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems, Anykščių regioninio padalinio administruojamiems, miškams.

 Projekto rengėjas –  VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt

   Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 7 d. šiais adresais:

  • VĮ VMU, Pirmas miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. arturas.gustainis@vivmu.lt;
  • VĮ VMU Anykščių regioninis padalinys, Vilniaus g. 101, Anykščiai +370 381 58577;  el. p. anyksciai@vmu.lt.

   Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. gruodžio 6 d. 10 val. Anykščių regioniniame padalinyje, Vilniaus g. 101,  Anykščiai. Susirinkime bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.

   Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo ir jo metu.

Anykščių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto santrauka