Informacinis pranešimas apie rengiamą Biržų regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Vidinės miškotvarkos projektai

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų, Biržų regioninio padalinio administruojamų miškų baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. vasario 22 d. šiais adresais:
• VĮ Valstybinių miškų urėdija, Nepertraukiamos miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. nerijus.pivoriunas@vivmu.lt;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninis padalinys, J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai, tel. 8-450-31382, el. p. birzai@vivmu.lt.
Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. kovo 26 d. 10 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioniniame padalinyje, J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164, Biržuose. Susirinkime bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima teikti visą projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

VĮ valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto santrauka