Informacinis pranešimas apie rengiamą Joniškio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Vidinės miškotvarkos projektai

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Joniškio regioninio padalinio administruojamų miškų (dalis, apimanti buvusio Pakruojo regioninio padalinio teritoriją nuo 2018 01 08 iki 2019 01 01) baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės per. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. vasario 22 d. šiais adresais:
• VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pirmas miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. arturas.gustainis@vivmu.lt;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r., tel. 8-426-53792, el. p. joniskis@vivmu.lt.
Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. kovo 28 d. 10 val. Joniškio regioniniame padalinyje, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r. Susirinkime bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo ir jo metu.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto santrauka