Informacinis pranešimas apie rengiamą Rokiškio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Vidinės miškotvarkos projektai

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų, Rokiškio regioninio padalinio administruojamų miškų (dalies nuo 2018 01 08 iki 2019 01 01 priklausiusios Kupiškio regioniniam padaliniui) baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. vasario 25 d. šiais adresais:
• VĮ Valstybinių miškų urėdija, III miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. darius.ribokas@vivmu.lt;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniame padalinyje, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis, tel. 8-458-7112, el. p. rokiskis@vivmu.lt.
Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. kovo 27 d. 13 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniame padalinyje, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis. Susirinkime bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima teikti visą projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto santrauka