Informacinis pranešimas miško žemės sklypų savininkams apie rengiamą Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemą

Miškų tvarkymo schemos

VĮ Valstybinė miškų urėdija LR Aplinkos ministerijos užsakymu rengia Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemą ir informuoja žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. yra nurodyti žemiau, savininkus, paveldėtojus arba įgaliotus asmenis, kad pasikeitus miškų grupei, siūloma nustatyti griežtesnius miško žemės naudojimo ar miškų ūkinės veiklos apribojimus.

 

Žemės sklypų kadastriniai Nr.

3601/0006:0088

5703/0003:0360

6627/0005:0148

6684/0003:0255

7330/0006:0113

3618/0004:0092

5703/0003:0361

6631/0004:0174

6701/0003:0053

7330/0006:0144

3633/0006:0003

5705/0002:0039

6632/0002:0017

6717/0007:0696

7330/0006:0242

3633/0006:0005

5723/0002:0083

6632/0002:0019

6735/0004:0003

7330/0007:0095

3633/0006:0006

5743/0001:0116

6632/0002:0029

6748/0006:0368

7330/0010:0162

3633/0006:0024

5743/0004:0067

6639/0001:0055

6754/0004:0140

7335/0003:0285

3635/0001:0110

5750/0001:0125

6644/0001:0058

6754/0005:0229

7335/0003:0291

3635/0001:0111

5750/0001:0222

6644/0001:0077

6754/0005:0246

7340/0002:0301

3638/0001:0386

5750/0002:0147

6646/0007:0019

6770/0001:0337

7340/0006:0084

3643/0003:0198

5753/0003:0001

6646/0007:0112

6770/0001:0338

7345/0003:0069

3643/0008:0016

5753/0003:0060

6646/0007:0113

6777/0004:0118

7345/0003:0069

3643/0008:0016

5753/0003:0065

6655/0004:0265

7305/0001:0252

7347/0001:0176

3648/0002:0061

5753/0003:0093

6655/0006:0120

7305/0002:0061

7347/0004:0049

3648/0002:0090

5757/0005:0210

6655/0006:0152

7305/0002:0068

7347/0004:0079

3648/0007:0100

5757/0006:0235

6655/0009:0138

7305/0003:0131

7347/0008:0237

3648/0008:0028

5760/0002:0074

6658/0005:0235

7305/0004:0077

7353/0004:0047

3650/0004:0005

6601/0004:0183

6662/0001:0250

7310/0001:0192

7353/0004:0094

3658/0002:0101

6613/0005:0018

6662/0002:0578

7310/0003:0147

7353/0004:0285

3665/0006:0044

6617/0003:0237

6674/0003:0025

7313/0006:0042

7353/0004:0290

3673/0004:0015

6617/0005:0140

6677/0005:0062

7313/0006:0129

7355/0004:0004

3678/0001:0011

6624/0002:0114

6678/0001:0190

7323/0004:0378

7355/0004:0005

3685/0002:0065

6624/0006:0013

6678/0001:0191

7325/0001:0016

7357/0009:0014

3685/0003:0007

6626/0002:0060

6678/0001:0338

7325/0001:0036

7357/0010:0143

3688/0003:0013

6626/0002:0175

6678/0001:0372

7325/0001:0038

7357/0010:0156

5701/0003:0117

6627/0001:0005

6678/0001:0384

7325/0002:0359

7377/0001:0126

5701/0005:0071

6627/0001:0062

6678/0001:0414

7325/0005:0123

7380/0002:0402

5701/0005:0095

6627/0001:0111

6681/0003:0027

7330/0001:0053

7383/0001:0198

5701/0005:0145

6627/0001:0173

6684/0002:0019

7330/0001:0293

7395/0001:0004

5701/0005:0272

6627/0003:0075

6684/0002:0246

7330/0006:0012

7395/0001:0017

5703/0003:0360

6627/0005:0107

 

 

 

Su Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema galima susipažinti nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-468), schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose ir savivaldybėse.

Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2020 m. spalio 12 d. 11.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys (Didžioji salė II a).

Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. 8 706 63661, el. paštas info@am.lt, http://www.am.lt) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybinių miškų urėdijai (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 222, el. paštas kauno.adm@vmu.lt, http://www.vivmu.lt).