Inicijuojamos informavimo ir konsultavimo procedūros dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir regioninių padalinių struktūros optimizavimo

Naujienos

   Siekiant veiklos optimizavimo, vykdomos pertvarkos metu, deja, nebus išvengta dalies darbuotojų atleidimo. Valstybinių miškų urėdija, siekdama dialogo su darbuotojų atstovais, yra pasiryžusi ieškoti visų įmanomų būdų ir priemonių, kuriomis galima būtų sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių, taip pat sušvelninti šio atleidimo padarinius.
   Atsižvelgiant į valdybos sprendimą, remiantis Darbo kodekso 207 str. 2 d. nustatytomis sąlygomis informuojame, kad numatoma pertvarkyti centrinės administracijos miškotvarkos funkcijas vykdančius padalinius bei sumažinti regioninių padalinių skaičių nuo 42 iki 26, atleisti centrinėje administracijoje – apie 10, regioniniuose padaliniuose – apie 200 darbuotojų pagal kategorijas.   Su atleidžiamais darbuotojais darbo sutartis planuojama nutraukti iki 2019 m. Jei konkrečiam darbuotojui taikytinos kolektyvinės sutarties nuostatos nenumatys palankesnių sąlygų, atleidimo atveju pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, bus taikoma šiems darbuotojams:

·           kurie darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;
·           kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
·           kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami darbdavio įmonėje;
·           kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai;
·           kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;
·           kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius.

   Darbo sutarčių nutraukimo sąlygos bus nustatytos po informavimo ir konsultavimo procedūrų, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, kolektyvines sutartis bei individualius susitarimus.
   Pranešame, kad konsultacijas su darbuotojų atstovais pageidautina pradėti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 2018 m. vasario 20 d.
   Kviečiame aktyviai dalyvauti ir pasisakyti visais aukščiau nurodytais klausimais.
   Pridedame susipažinimui Valstybinių miškų urėdijos centrinės administracijos naujos struktūros, regioninių padalinių apjungimo schemos ir 26 regioninių padalinių naujų struktūrų projektus.
   Su papildomais dokumentais galima susipažinti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, adresu: Smolensko g. 15, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 15 valandos, kontaktinis asmuo: Medardas Trimonis.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija