IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS-MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS ARBORETUMO ATNAUJINIMAS“

ES projektai Naujienos

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas Nr. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas“ finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 134.400 EUR. Projektui įgyvendinti skirta 134.400,00 eurų Europos regioninės plėtros fondo (85 % tinkamų išlaidų) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (15 % tinkamų išlaidų). Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-12-31. 

 

Vykdant Projektą lankytojų patogumui iš esmės atnaujinta arboretumo infrastruktūra – atnaujinti seni takai, pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengti dviračių stovai. Visame arboretume pašalinti negyvybingi, vertę praradę augalai, atjauninti pasenę krūmai.  Nupirktas traktoriukas arboretumo teritorijos šienavimui ir priežiūrai.

 

Pagrindinėje arboretumo teritorijoje (augalų kolekcijų skyriuje) pasodinta 180 augalų, papildančių svarbiausių sumedėjusių augalų genčių kolekciją.

 

Projekto metu išplėstame ir naujai aptvertame Pušūnų ir erikinių augalų skyriuje suformuotos ir estetiškai patraukliai bei patogiai lankytojams atnaujintos sumedėjusių augalų ekspozicijos. Jame pasodinti apie 360 augalų, dauguma jų – pušūnai ir erikiniai, taip pat kiti vertingi ir dideliu dekoratyvumu pasižymintys medžiai ir krūmai, nemažai naujausių veislių atstovų. Skyrius išplėstas prijungiant prie jo beveik 0,8 ha ploto senąjį kolekcinį skyrių su seniausiais arboretumo medžiais bei papildomą, apie 1,4 ha ploto sklypą su tvenkiniu, kuris anksčiau buvo apleistas. Papildomai prijungtame sklype nutiesti nauji takai, išvalytas tvenkinys ir per jį įrengtas tiltelis, pastatyta pavėsinė.

 

Retųjų medžių ir krūmų ekspozicijoje projekto lėšomis atnaujinti takai, pasodinta 210 vienetų retų medžių ir krūmų.

 

Visuose skyriuose naujai pasodinti augalai ir daugelis senųjų etiketuoti. Pastačius informacinius stendus, supažindinančius su arboretumu ir jo kolekcijų paskirtimi ir eksponuojamų augalų ypatumais, sukurta lankytojams skirta arboretumo informacinė sistema.

 

Išleisti arboretumą pristatantys lankstinukai ir atvirukai. Paruoštas ir VMU tinklapyje patalpintas Dubravos arboretume augančių augalų sąrašas.