Joniškio padalinyje, pasinaudojus Europos Sąjungos parama, atkurta 29 hektarai nudžiūvusio miško

Naujienos

   Joniškio rajone jau žaliuoja didžiuliai plotai lapuočių medžių želdinių: šių metų pavasarį VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio padalinio pastangomis ir pasinaudojus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta parama Joniškio girininkijoje buvo atkurta 17,7 ha, Satkūnų girininkijoje – 11,3 ha pažeistų miškų. Pažeistų medynų kirtavietėse iš viso pasodinta 34,6 tūkst. vnt. eglių, 38,5 tūkst. vnt. beržų, 13 tūkst. vnt. juodalksnių, 7,8 tūkst. vnt. ąžuolų ir 2,7 tūkst. vnt. liepų sodmenų.
   Prieš keletą metų dėl masinio uosynų džiūvimo bei žievėgraužių plynais sanitariniais kirtimais minėtose girininkijose buvo iškirsta 29,0 ha pakenktų miškų. 2016 metais VĮ Joniškio urėdija kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos šiems miškams atkurti ir pateikė paraišką „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioniniame padalinyje“ pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. 
   Nacionalinė mokėjimų agentūra, atlikusi vertinimą, paraiškai pritarė. Taip pat želdinimo darbų kokybę visuose plotuose gerai įvertino ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių poskyrio specialistai. Valstybinių miškų urėdijai, sėkmingai atlikusiai stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimą, pagal sutartį su Nacionaline mokėjimų agentūra bus kompensuota 43637 Eur, iš kurių – 37091,45 Eur iš Europos žemės ūkio kaimo  plėtros fondo ir  6545,55 EUR –  iš Lietuvos valstybės biudžeto.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija