Kuršėnų regioniniame padalinyje, Gulbinų miške, pasinaudojant ES parama bus rekonstruoti du keliai

Naujienos

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninis padalinys pasinaudojant ES parama, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendina kelių rekonstrukcijos projektą.
Numatoma rekonstruoti du kelius šiaurinėje Gulbinų miško masyvo dalyje, kurių bendras ilgis yra 3,457 km. Šių kelių dangos yra sudėvėtos, dėl aukštai esančio gruntinio vandens didžiąją metų dalį keliai būna šlapi ir sunkiai arba visai nepravažiuojami.
Valstybinių miškų urėdija privalo nepertraukiamai vykdyti valstybės jai priskirtas funkcijas, tiekti medieną pirkėjams, patenkinti visuomenės poreikį lankytis miškuose, todėl šio projekto įgyvendinimas yra labai svarbus efektingai miškų urėdijos veiklai.
Bendra projekto kaina 284040,58 Eur, iš jų 182749 Eur – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto įgyvendinimą numatoma užbaigti iki 2018 metų rugpjūčio 31 d.
Projekto vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninis padalinys.