Kuršių nerijoje organizuojamas miško purškimas iš oro nuo spyglius graužiančių kenkėjų

Naujienos

2019 m. gegužės 23 d. Kuršių nerijoje, Smiltynėje, bus vykdomas purškimas miškų, kuriuos administruoja Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkija. Miškai bus purškiami iš lėktuvo su specialiais ultramažakiekiais purkštukais. Aviacinis purškimas skirtas apsaugoti 460 ha miškų plotą nuo kenkėjo verpiko vienuolio, kad jo vikšrai nenugraužtų pušų spyglių. Tai tas pats kenkėjas, kuris Kuršių nerijoje pušų spyglius pažeidė 2018 metais.
Pušų spygliai bus purškiami biologiniu bakteriniu preparatu Foray 76B. Purškiama 2,5 l į hektarą preparato norma. Preparatas Foray 76B yra selektyvinio (pasirinktino) poveikio, jis naikina tik spyglius ir lapus graužiančių drugių vikšrus, neveikia jų suaugėlių, kiaušinėlių ir lėliukių. Ir drugių vikšrus nunuodija tik tuomet, jei patenka į jų virškinamąjį traktą su maistu. Nekenkia verpikų vienuolių natūraliems priešams – plėšriesiems ir parazitiniams vabzdžiams. Nekenksmingas kitiems vabzdžiams, bitėms. Nepavojingas nei žmonėms, nei gyvūnams, nei augalams. Preparato veiklioji medžiaga – bakterija Bacilus thuringiensis porūšis kurstaki. Tai natūraliai gamtoje gyvenanti bakterija.
Prieš purškiamų plotų ribas 100 m atstumu ant kelių, keliukų, takų, kvartalinių linijų bus išdėstyti įspėjamieji-draudžiamieji užrašai, kad juose purškimo metu, ir vieną parą po purškimo, draudžiama lankytis tuose plotuose. Draudimo laikui pasibaigus, tie įspėjimai bus nuimti.
Purškimo metu bus atsižvelgiama į orų sąlygas, kurios turi būti tinkamos miško purškimui iš lėktuvo. Jei sąlygos bus netinkamos, purškimas bus nukeltas į kitą tinkamą dieną.
Kuršių nerijoje miškų apsaugą nuo spyglių nugraužimo organizuoja Valstybinė miškų tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos aplinkos viceministro 2019 m. sausio 10 d. pavedimą Nr. D18-2 „Dėl spyglius graužiančių kenkėjų naikinimo“. Iš lėktuvo miško purškimą vykdys UAB Klaipėdos aerouostas su specialia įranga.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija