Lavoriškių miške bus įrengtas rekreacinis takas ir poilsio zona

Naujienos Vidinės miškotvarkos projektai

   Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo Lavoriškių seniūnijos vidinės miškotvarkos projektą, kuriuo siekiama pritaikyti mišką žmonių poilsiui. Projektą patvirtino Aplinkos ministras.
   Lavoriškių miške nebuvo jokios rekreacinės miško infrastruktūros, tad teritorija buvo neprižiūrima, tarp pušų vietomis apžėlusi menkaverčiais krūmais. Per miško teritoriją driekėsi žmonių išmindžiotas takas nuo tiltelio per Vilnią iki Kranto gatvės. Kitoje Vilnios pusėje yra gyventojų lankomi objektai: bažnyčia, kapinės, bendruomenės centras, seniūnija, paštas, biblioteka.
   Projekto tikslas – suprojektuoti rekreacinį taką pėstiesiems ir dviratininkams esamo išminto pėsčiųjų tako vietoje, jungiantį gyventojams svarbius objektus su gyvenama teritorija. Rekreacinis takas pėstiesiems ir dviratininkams 1,50 m pločio su skaldelės danga projektuojamas nuo pėsčiųjų tiltelio per Vilnios upę iki Kranto gatvės, išvingiuojamas aplink visus esamus medžius, taip išsaugant pusamžį pušyną. Greta tako suprojektuotos vietos atokvėpiui su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis, dviračių stovais.
   Laukymėje prie Vilnios upės numatyta Lavoriškių kaimo gyventojų poilsio zona – vaikų žaidimų aikštelė su šalia esančiais suoliukais, šiukšliadėžėmis, dviračių stovais. Ši vieta labiausiai tinka organizuoti šventes ir bendruomenės renginius. Prie tako pradžios ir pabaigos numatyta įrengti informacinius stendus, kuriuose būtų pateikta rekreacinio tako schema, informacija apie teritorijos istoriją, joje esantį kultūros paveldo objektą – Lavoriškių senovės gyvenvietę, jame vertingus radinius ir pan.
   Rekreacinei aplinkai pagerinti suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kuriuos įgyvendinus pagražės miško aplinka, padidės miško estetika, paverčiant čia augantį medyną gerai apžvelgiamu ir patogiai praeinamu mišku.
   Miškas, kuriame suprojektuota rekreacinė infrastruktūra, priskirtas Vilniaus rajono savivaldybės Lavoriškių seniūnijos Lavoriškių km. Jis patenka į Nekilnojamojo turto registro įregistruotą žemės sklypą, kurio kadastrinis numeris 4144/0500:80. Šiam žemės sklypui yra sudaryta panaudos sutartis su Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
   Vidinės miškotvarkos projektas, kurį įsakymu Nr. D1-823 patvirtino Aplinkos ministras, parengtas atsižvelgiant į miško kadastro duomenis, pagal kurį į minėtą žemės sklypą patenka 3,7 ha ploto miškas, priklausantis VĮ Valstybinių miškų urėdijos Vilniaus teritorinio padalinio Mickūnų girininkijos 513 kvartalui.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija