Mažeikių regioninio padalinio miškuose sustabdytas savavališkas kirtimas

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio miškuose š. m. sausio 25 d. užfiksuotas vykdomas neteisėtas kirtimas. Už nelegalų miško kirtimą ir medienos grobimą nusikaltimą vykdžiusiam asmeniui paskirta administracinė nuobauda.
   Vykdydami kasdienes pareigas, tądien Mažeikių regioninio padalinio miškininkai aptiko ant miške esančio kelio stovinį krovininį automobilį, pakrautą beržinėmis iki 2 m ilgio supjautomis žaliomis malkomis.
   „Kadangi žaliavinę medieną galima gabenti tik turint galiojančius, užpildytus medienos įsigijimo ir gabenimo dokumentus, automobilio vairuotojo buvo paprašyta juos pateikti. Paaiškėjo, kad  kitam asmeniui, gyvenančiam Mažeikiuose, buvo išduotas leidimas pirkti medienos ruošos liekanas. Atėję į dokumentuose nurodytą vietą, miškininkai sutiko minėtą asmenį plyno kirtimo biržėje, kur medienos ruošos liekanos buvo sukrautos į krūveles. Apžiūrėję aplinkinius sklypus, 16 metų jaunuolyne specialistai rado neteisėtai iškirstų medžių kelmus“, – pasakoja Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio miško apsaugos specialistas  Paulius Gedrimas.
   Sumatavus kelmus buvo nustatyta, kad neteisėtai yra iškirsta 18 augančių beržų ir 3 augantys juodalksniai. Raštu apklaustas asmuo prisipažino savavališkai iškirtęs šiuos medžius.
   Dėl Mažeikių girininkijoje savavališkai iškirstų medžių š. m. sausio 28 d. pradėtas administracinis tyrimas, kurį atlikus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
   „Pigiausiai žaliavos kurui gyventojai gali įsigyti kreipdamiesi į girininkijas ir pirkdami nenukirsto miško arba miško ruošos liekanų, tai yra nuopjovų, medžių viršūnių, šakų, ir patys pasiruošti malkų. Miškininkų pareiga – užtikrinti, kad visa tai vyktų sklandžiai ir išvengtume panašių atvejų kaip šis“, – sako Mažeikių regioninio padalinio vadovas Šarūnas Bagdonas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija