Medelynai

   Valstybinių miškų urėdijos medelynai juridiniams ir fiziniams asmenims parduoda miško atkūrimui ar įveisimui skirtus sodmenis. Visus, pageidaujančius įsigyti kokybiškų pušies, eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio bei liepos sodinukų, kviečiame kreiptis į artimiausio regioninio padalinio medelyną. Pirkėjų patogumui skelbiame medelynų kontaktus ir 2019 m. pavasario sezonui laisvai prekybai skirtų sodmenų bendrus kiekius. Konkrečius pirkėjams reikalingų sodmenų kiekius rekomenduojame tikslinti medelynuose, nes vykdant pardavimus kiekiai nuolat mažėja.

   Raginame pirkėjus su medelynais sudaryti išankstines sutartis pageidaujamų sodmenų išauginimui – tokiu būdu pirkėjai bus garantuoti, kad medelynas jiems išaugins reikiamą sodmenų kiekį reikiamu laiku, o medelynai galės tiksliau planuoti išauginamų sodmenų kiekius.

Medelynų kontaktai

Prekybai skirti sodmenys