Medelynai

   Valstybinių miškų urėdijos medelynai juridiniams ir fiziniams asmenims parduoda miško atkūrimui ar įveisimui skirtus sodmenis. Visus, pageidaujančius įsigyti kokybiškų pušies, eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio bei liepos sodinukų, kviečiame kreiptis į artimiausio regioninio padalinio medelyną. Pirkėjų patogumui skelbiame medelynų kontaktus ir 2020 m. pavasario sezonui laisvai prekybai skirtų sodmenų bendrus kiekius. Konkrečius pirkėjams reikalingų sodmenų kiekius rekomenduojame tikslinti medelynuose, nes vykdant pardavimus kiekiai nuolat mažėja.

   Raginame pirkėjus su medelynais sudaryti išankstines sutartis pageidaujamų sodmenų išauginimui – tokiu būdu pirkėjai bus garantuoti, kad medelynas jiems išaugins reikiamą sodmenų kiekį reikiamu laiku, o medelynai galės tiksliau planuoti išauginamų sodmenų kiekius.

 

Medelynų kontaktai

 

 

Prekybai skirti sodmenys

Miško sodmenų pardavimo kainos 2020 metų pavasario želdinimo sezonui

2020 m. pavasarį parduodami lapuočių sodmenys

2020 m. pavasarį parduodami spygliuočių sodmenys

Dekoratyvinių sodmenų kainos

Dubravos regioninis padalinys (Raudondvario medelynas)

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Kretingos regioninis padalinys

Joniškio regioninis padalinys

Prienų regioninis padalinys

Radviliškio regioninis padalinys

Šalčininkų regioninis padalinys