Medelynai

   Valstybinių miškų urėdijos medelynai juridiniams ir fiziniams asmenims parduoda miško atkūrimui ar įveisimui skirtus sodmenis. Visus, pageidaujančius įsigyti kokybiškų pušies, eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio bei kitų medžių rūšių sodinukų, kviečiame kreiptis į artimiausio regioninio padalinio medelyną. Pirkėjų patogumui skelbiame medelynų kontaktus ir sodmenų kainas. Konkrečius pirkėjams reikalingų sodmenų kiekius rekomenduojame tikslinti medelynuose, nes vykdant pardavimus kiekiai nuolat kinta.

   Raginame pirkėjus su medelynais sudaryti išankstines sutartis pageidaujamų sodmenų išauginimui – tokiu būdu pirkėjai bus garantuoti, kad medelynas jiems išaugins reikiamą sodmenų kiekį reikiamu laiku, o medelynai galės tiksliau planuoti išauginamų sodmenų kiekius.

 

Medelynų kontaktai

 

 

Prekybai skirti sodmenys

Miško sodmenų pardavimo kainų sąrašas 2021 metų želdinimo sezonui

 

Dekoratyvinių sodmenų kainos

Dubravos regioninis padalinys (Raudondvario medelynas)

Dubravos regioninis padalinys (Dubravos medelynas)

Kretingos regioninis padalinys

Joniškio regioninis padalinys

Prienų regioninis padalinys

Radviliškio regioninis padalinys

Rokiškio regioninis padalinys

Šalčininkų regioninis padalinys

Telšių regioninis padalinys

 

Miško medžių sėklų kainos

Miško medžių sėklų pardavimų kainų sąrašas