Medienos kaina Lietuvoje ir toliau krenta

Naujienos

Medienos pardavimo kaina Lietuvoje ir toliau krito, parodė Valstybinių miškų urėdijos skelbtas 2020 m. II pusmečio žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų aukcionas pusmetinėms pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti.

 

„Matome, kad medienos kaina ir toliau krenta, tačiau jos kritimas nėra toks ženklus, kokį stebėjome praėjusiųjų metų gale ir šių metų pradžioje. Palyginus 2019 metų II pusmečio aukciono kainą su šių metų, matome, kad ji mažėjo 24,3 proc.

 

Ir nors kaina dar krenta, reikia pasidžiaugti, kad pirkėjai aukcione dalyvavo ir poreikis medienai yra. Tai rodo, kad tiek situacija po medienos sektorių apėmusios krizės dėl medienos pertekliaus Europoje, tiek dėl koronoviruso sukeltos pandemijos palaipsniui stabilizuojasi, ir pramonė toliau vykdo veiklą, užtikrindama ir tam tikras veiklos apimtis rangovams, medienos vežėjams“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Šių metų gegužės 27 d. įvykusiame aukcione medienos ir miško kirtimo liekanų pirkėjai įsigijo 96 proc. pasiūlytų sortimentų kiekio: nupirkta 98 proc. žaliavinės medienos ir 84 proc. miško kirtimo liekanų.

 

Šiame aukcione paklausiausi buvo tarrąsčiai, kurių parduota 100 proc. pasiūlyto kiekio, pjautinieji rąstai, jų parduota – 99 proc. plokščių mediena – 98 proc., popierrąsčiai – 97 proc., malkos – 94 proc., miško kirtimo liekanų buvo parduota 84 proc.

 

2020 m. II pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti parduotos žaliavinės medienos svertinė kaina susiformavo 2,4 proc. žemesnė, lyginant su 2020 m. I pusmečio aukcione (kartu su pakartotiniais aukcionais) parduotos žaliavinės medienos kaina. Pjautinųjų eglės rąstų pardavimo kaina krito 5,7 proc., o pjautinųjų beržo, juodalksnio, smulkiųjų lapuočių, smulkiųjų spygliuočių rąstų pardavimo kaina atitinkamai sumažėjo 3,1, 10, 6,0 ir 6,3 proc.

 

Daliai sortimentų šiame aukcione pirkėjai pasiūlė aukštesnes kainas negu prieš pusmetį: pjautinųjų pušies rąstų pardavimo kaina pakilo 1,3 proc., ąžuolo pjautinųjų rąstų – 4,8 proc. ir uosio pjautinųjų rąstų – 8,1 proc. Pusmetiniame aukcione parduoti visi pasiūlyti pirkti tarrąsčiai: šiuos sortimentus pirkėjai įsigijo atitinkamai spygliuočių 10,4 proc. ir lapuočių 8,6 proc. brangiau negu 2020 m. I pusmečio aukcione.

 

Popierrąsčių kaina, didžiąja dalimi priklausanti nuo paklausos užsienio rinkose, šiame aukcione susiformavo taip: krito atitinkamai pušies ir eglės – 13,4 proc. ir 12,8 proc., beržo popierrąsčių kaina kilo – 7,9 proc., jie parduoti 100 proc.

 

Plokščių medienos pardavimo kaina mažėjo ir buvo parduota vidutiniškai 2,6 proc. pigiau negu I pusmečio aukcione.

 

2020 m. II pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti Valstybinių miškų urėdija siūlė įsigyti 766,2 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 82,0 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Žaliavinės medienos buvo pasiūlyta 1,9 proc., o miško kirtimo liekanų 8,7 proc. mažiau lyginant su 2020 m. I pusmečio aukcione pasiūlytais kiekiais. Aukcione pateikti 4579 pirkėjų pasiūlymai, iš viso varžėsi 201 medienos pirkėjas, iš kurių 194 Lietuvos, 5 Latvijos ir 1 Lenkijos įmonė. 90,33% medienos buvo parduota Lietuvos įmonėms.

 

Žaliavos biokuro gamybai, miško kirtimo liekanų pasiūla šiame aukcione taip pat viršijo paklausą -parduota 83,6 proc. Malkinės medienos parduota 94 proc. siūlomo kiekio. Jų kaina, lyginant su 2020 m. I pusmečio aukciono kaina, sumažėjo beveik 6,2 proc., miško kirtimo liekanų – 3,9 proc.

 

Birželio 1 d. elektroninės medienos pardavimo sistemos administratorius UAB Baltpool jau publikavo pusmetinį pakartotinį aukcioną, kuriame Valstybinių miškų urėdija siūlo pirkti ankstesniame 2020 m. II pusmečio aukcione neparduotus atitinkamų žaliavinės medienos sortimentų ir miško kirtimo liekanų kiekius.

 

Valstybinių miškų urėdijos veiklai ir medienos sektoriui įtakos turėjo ne tik viruso pandemijos sukelta krizė. Dar praėjusiųjų metų viduryje nepaprasta padėtis medienos sektoriuje susidarė Europos miškus užpuolus viršūniniam žievėgraužiui ir vėjavartoms. Medžių kenkėjui pažeidus didžiulius plotus, tokios šalys kaip Vokietija, Austrija, Čekija, Lenkija bei Baltarusija atliko daug sanitarinių kirtimų – dėl to rinkoje atsirado didžiulis medienos perteklius, kuris lėmė kainos kritimą.

 

Valstybinių miškų urėdija didmeninę prekybą vykdo ir aukcionus organizuoja Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS), kurią administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“.