Medienos pardavimo rezultatai atspindi stabilią veiklą

Naujienos

   Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija per pirmąjį 2018 m. pusmetį iš viso pardavė 1,75 mln. kubinių metrų medienos. Dešimtadaliu mažesnis medienos tūris parduotas vidutiniškai 20 proc. aukštesne kaina, lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Vien gegužę iš žaliavinės medienos pardavimo uždirbta 16,35 mln. eurų, o per šešis 2018 m. mėnesius – 86 mln. eurų.
   Miško kirtimo planas penkeriems metams tvirtinamas Vyriausybės sprendimu. Pagal šiuo metu galiojantį 2014-2018 m. patvirtintą planą kiekvieniems metams Aplinkos ministerija patvirtina metinę kirtimo normą.
   „Kai kuriuose mažesniuose regioniniuose padaliniuose per pirmuosius ketverius metus galėjo būti parduota sąlyginai daugiau medienos, mažesnį likutį pasiliekant paskutiniesiems metams. Iki šių metų pabaigos, kuri sutampa ir su penkerių metų planavimo laikotarpiu, medienos pardavimo rezultatai turėtų visiškai išsilygint“, – sako M. Pulkauninkas.
   „Valstybinių miškų urėdija didžiąją dalį medienos prekybos organizuoja ilgalaikiais ir pusmetiniais aukcionais. Tai pagrindinė įmonės ekonominė veikla, svarbi ir kitiems šalies ūkio sektoriams, natūralu, kad šios veiklos planavimui ir organizavimui skiriamas didžiulis dėmesys. Apjungus visų įmonės padalinių medienos ruošos funkcijas šiuos darbus jau dabar galime atlikti efektyviau“, – sako Marius Pulkauninkas, Valstybinių miškų urėdijos direktorius.
   Beveik visa Valstybinių miškų urėdijos paruošta mediena parduodama per „Baltpool“ administruojamą elektroninę medienos prekybos sistemą, daugiausiai – ilgalaikiais ir pusmetiniais aukcionais, ir tik labai maža dalis –  trumpalaikiais aukcionais. Atsižvelgiant į patvirtintus miškotvarkos planus ir metines kirtimo normas, didžioji dalis medienos parduodama ilgalaikiuose aukcionuose dar jos nenukirtus, sudarant medienos pardavimo sutartis nuo 3 iki 10 metų laikotarpiui.
   Statistiškai ilgalaikiuose aukcionuose parduodama iki 60 proc. visos žaliavinės medienos, pusmetiniuose – iki 30 proc. Trumpalaikiuose aukcionuose parduodama tik anksčiau neparduotos medienos likučiai, taip pat vėjovartų nulemti medienos kiekiai, kurie nepateko į ilgalaikius sandorius. Trumpalaikiuose aukcionuose parduodama tik apie 5 proc. visos valstybiniuose miškuose pagamintos medienos.
   „Mažas kiekis trumpalaikiuose aukcionuose parduodamos medienos tik patvirtina, kad medienos prekybos sutartys sudaromos ir vykdomos laikantis metinių veiklos planų“, – sako M. Pulkauninkas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija