Medienos rinka po staigaus kritimo rodo atsigavimo ženklus – medienos kaina didėjo 20 proc.

Naujienos

Šių metų lapkričio 25 d. dieną Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS) baigėsi 2021 m. I pusmečio aukcionai pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti – medienos kaina vidutiniškai padidėjo 20 proc.

 

„Jau kurį laiką stebėjome ženklus, kad medienos rinka po truputį stabilizuojasi, ir šis aukcionas jau leidžia mums konkrečiau prognozuoti 2021 metus. Medienos kaina auga maždaug 20 proc., matome, kad pirkėjai jaučiasi labiau užtikrinti, planuoja savo veiklos tęstinumą, sudaro ilgalaikes medienos pirkimo sutartis – poreikis medienai yra, ką parodė ir aukciono rezultatai – pirkėjai įsigijo 98,1 proc. mūsų pasiūlytos medienos“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Medienos rinką krizė buvo ištikusi, kai po itin didelio medienos kainų pakilimo 2018 metais, kainos 2019 metais krito net daugiau nei 40 proc. – medienos rinka buvo perpildyta produkcija visoje Europoje iškirtus milijonus kubinių metrų medžių kenkėjų pažeistų medynų. Įtakos medienos sektoriui turėjo ir pandemijos sukelta krizė, dėl kurios buvo sumažėjusios medienos pirkimų apimtys ir Valstybinių miškų urėdija sulaukė pirkėjų prašymų atidėti sutarčių vykdymą.

 

Pasak V. Kaubrės, aukcionuose dalyvavo 259 medienos pirkėjai. Iš dalyvavusių pirkėjų aukcioną laimėjo ir įgijo teisę sudaryti sutartis 167 pirkėjai, iš jų 3 užsienio dalyviai, kurie nupirko 53,2 tūkst. ktm arba 4,5 proc. nuo visos parduotos medienos.

 

„Pastarieji metai įmonei, kritus medienos kainai, buvo sudėtingi, todėl šio aukciono rezultatai nuteikia optimistiškai. Įmonei ir toliau optimizuojant procesus bei padidėjus medienos kainai, tai suteiks mums galimybę duoti ir didesnę grąžą valstybei“, – sakė V. Kaubrė.

 

Viso aukcionuose Valstybinių miškų urėdija pardavimui pasiūlė 1084,3 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 124,1 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Medienos pirkėjai 2021 m. I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti ir aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti bendrai įsigijo 99,8 proc. pasiūlytos parduoti žaliavinės medienos ir 83,4 proc. miško kirtimo liekanų.

 

Vidutinė žaliavinės medienos pardavimo kaina 2021 m. I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti yra 44,7 Eur/ktm ir lyginant su atitinkamo laikotarpio 2020 m. (2020 m. I pusmečio) aukciono vidutine žaliavinės medienos pardavimo kaina (36,1 Eur/ktm), padidėjo 8,6 Eur/ktm arba 23,9 proc., o vidutinė miško kirtimo liekanų pardavimo kaina, kuri yra lygi 10,1 Eur/ktm ir lyginant su 2020 m. I pusmečio aukcione buvusia 10,6 Eur/ktm kaina, sumažėjo 0,5 Eur/ktm arba 4,8 proc.

 

Didele paklausa pasižymėjo ir aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti parduodami sortimentai. Pirkėjai nupirko beveik visą pasiūlytą žaliavinės medienos kiekį bei pateikė aukštesnes kainas už beveik visus sortimentus nei buvo pasiūlyta aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti.

 

2021 m. I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti liko neparduoti pjautinieji juodalksnio rąstai – 1,5 proc., pjautinieji beržo rąstai – 0,2 proc., malkos – 1,5 proc., eglės popierrąsčiai – 1,2 proc. ir 9,7 proc. miško kirtimo liekanų nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų kiekio. 2021 m. I pusmečio aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti liko neparduotos malkos – 0,3 proc. ir 21,6 proc. miško kirtimo liekanų nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų kiekio. Likusiam neparduotam kiekiui bus skelbiami pakartotiniai aukcionai, kurie vyks 2020 m. gruodžio mėn. pabaigoje.

 

Medienos sektoriuje iš viso dirba apie 60 000 žmonių ir ši pramonės šaka yra viena svarbiausių ūkio šakų Lietuvoje.

 

Pajamos už parduotą žaliavinę medieną sudaro 95 proc. Valstybinių miškų urėdijos pajamų. VĮ VMU pajamos yra priklausomos nuo LR Vyriausybės ir aplinkos ministro nustatomų kirtimų apimčių.

 

Lietuva priskiriama toms šalims, kuriose miškai naudojami labai saikingai. Šalyje kasmet kertama tik apie 1,5% nuo medienos išteklių. Panašiai ūkininkauja Lenkija, Vokietija, Austrija,  Olandija, Ispanija.

 

VĮ VMU tiekiama medienos produkcija atitinka FSC gamybos grandies sertifikavimo reikalavimus, todėl yra paklausi rinkoje. FSC sertifikatas reiškia, kad ūkininkaujama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų. Be to, vadovaujantis NEPCon laikinuoju standartu, Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų teritorijoje yra palikti natūraliai miško kaitai identifikuotų ekosistemų pavyzdiniai plotai jų natūralioje būklėje. Jų plotas sudaro apie 5% viso valdomo miško ploto. Šį plotą, kuriame bus apribota ūkinė veikla, Valstybinių miškų urėdija įsipareigojo padidinti iki 10 procentų.