Medienos ruošos paslaugas urėdijai gali teikti ir pavieniai asmenys, ir stambios bendrovės

Naujienos

   Buvusiose 42-ose miškų urėdijose, pernai reorganizuotose į vieną įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, galiojo skirtingos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos ir skirtingas darbų organizavimas visuose regionuose. Nuo š. m. sausio 1 d. Valstybinių miškų urėdijoje pradėjus veikti 26 regioniniams padaliniams, suvienodintos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos visoje šalyje, o šias paslaugas urėdijai gali teikti ir smulkūs tiekėjai, ir stambios bendrovės.
   2019 metais Valstybinių miškų urėdija planuoja pagaminti 3,8 mln. kub. m žaliavinės medienos. Maždaug trečdalį medienos ruošos darbų bendrovė atlieka savo pajėgumais, o likusią dalį perka viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka. Keturiuose regioniniuose padaliniuose galioja iš anksčiau sudarytos medienos ruošos paslaugų sutartys, o 22 regioniniai padaliniai skelbė konkursus medienos ruošos paslaugoms pirkti. Dalyje regioninių padalinių buvo nupirkti ne visi reikalingų paslaugų kiekiai, todėl atnaujinus viešųjų pirkimų konkursų dokumentus, nauji viešųjų pirkimų konkursai bus skelbiami netrukus.
   „Įsteigus vieną įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, parengtos vienodos medienos ruošos darbų pirkimo sąlygos. Jos paruoštos taip, kad šias paslaugas galėtų lygiateisiškai teikti ir maži tiekėjai, netgi pavieniai asmenys, taip pat ir stambios bendrovės. Siekiama sudaryti galimybę rangovams specializuotis, atskiriant medienos ruošos paslaugų pirkimus nuo miškininkystės darbų pirkimų. Sudarytos ir kokybiškai vykdomos sutartys gali trukti iki 36 mėnesių, t. y. ilgiausias įstatymu leidžiamas sutarties terminas, kuris taip pat leis rangovams jaustis stabiliau ir geriau planuoti savo veiklą ir plėtrą“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Š. m. sausio 16 d. Girionyse, Kauno raj., vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo Miško darbų rangovų asociacijos, šalies rangos įmonių atstovai, Seimo nariai Valius Ąžuolas ir Kęstutis Bacvinka bei Valstybinių miškų urėdijos atstovai, aptartos visoje šalyje tiekėjams suvienodintos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos.
   Po diskusijų nuspręsta atsisakyti iki šiol naudotų pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijų. Naujai skelbiamuose medienos ruošos paslaugų pirkimuose numatytas rizikų valdymas per kitas sutarčių vykdymo kontrolės priemones.
   „Pavyzdžiui, urėdija turės teisę, įspėjusi paslaugų teikėją prieš 30 dienų, vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti paslaugų teikėjo sumokėti 5 proc. pradinės sutarties kainos dydžio baudą. Tikime rangovų atsakomybe, todėl ir atsisakėme pasiūlymo ir sutarties užtikrinimo garantijų“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.
   Panašus susitikimas su konkurse dalyvaujančiais medienos ruošos paslaugų tiekėjais vyko ir š. m. sausio 4 d. urėdijos Prienų regioniniame padalinyje. Tąkart susitikime, suorganizuotame Seimo nario Andriaus Palionio iniciatyva, dalyvavo Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Andrius Palionis ir Kęstutis Bacvinka, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė bei Prienų regioninio padalinio vadovas Tomas Barkauskas.
   Su rangovais sutartys bus sudaromos 12 mėnesių su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių.
   Kiekvienas tiekėjas, įsivertinęs savo gamybinius pajėgumus, gali teikti pasiūlymus pageidaujamoms darbų apimtis, kurių minimalus kiekis – 2000 kub. m. Vienas tiekėjas gali teikti pasiūlymus ne daugiau kaip 30 proc. medienos ruošos paslaugų apimties viename regioniniame padalinyje.
   Iki 2018 metų pradžios tuometinėse urėdijose buvo taikomas skirtingas perkamų medienos ruošos paslaugų grupavimas: 22 regioniniuose padaliniuose buvo nurodyta viso padalinio teritorija, 18 regioninių padalinių – atskiros girininkijos, o dviejuose padaliniuose taikytas mišrus grupavimas. Medienos ruošos ir miškų ūkinių darbų paslaugos 22 regioniniuose padaliniuose buvo perkamos kartu, 14 regioninių padalinių – atskirai, o likusiuose – mišriai.
   Nuo šių metų pradžios 2019 metams medienos ruošos paslaugos perkamos atskirai nuo miško ūkinių darbų paslaugų, kas leidžia efektyviau planuoti ir vykdyti veiklą bei specializuotis atskiruose procesuose. Paslaugų pirkimo vieta yra visa padalinio teritorija.
   Prieš skelbiant informaciją apie rengiamus naujus viešųjų pirkimų konkursus, nustatomi ekonomiškai pagrįsti maksimalūs ir perkančiajai organizacijai priimtini miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų įkainiai. Tai bus skelbiama konkurso sąlygose.
   „Visa pirkimo vertė ir dabar yra skelbiama metiniame įmonės pirkimų plane, didžiausią galimą darbų įkainį buvo galima suskaičiuoti, todėl nusprendėme jį skelbti konkurso sąlygose. Rangos darbų pirkimų ir maksimalūs priimtini darbų įkainiai lieka tokie kaip ir buvo skelbiant konkursus praėjusių metų pabaigoje“, – sako V. Kaubrė.
   Atsižvelgiant į metinio kirtimo fondo biržių priskyrimą kategorijomis bei pasirašytų sutarčių medienos ruošos darbų paslaugoms atlikti apimtis, sudaromas biržių krepšelis kiekvienai rangos įmonei.
   „Sieksime, kad visiems rangovams būtų taikomos sąžiningos sąlygos priskiriant konkrečias biržes“, – teigia V. Kaubrė.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

Unplash nuotr.