Medienos sektoriaus krizė: Valstybinių miškų urėdijos pajamos mažės 36 mln. eurų

Naujienos

VĮ Valstybinių miškų urėdijos parduotos medienos kainos 2020 metais, palyginti su vidutine žaliavinės medienos kaina 2019-aisiais, krito beveik 40 procentų. Prognozuojama, kad dėl atpigusios žaliavinės medienos ir susidariusio jos pertekliaus rinkoje, šiemet Valstybinių miškų urėdijos, kuri apie 97 proc. savo pajamų generuoja iš prekybos mediena, pajamos bus apie 36 mln. eurų mažesnės nei pernai.

 

Pasak Valstybinių miškų urėdijos laikinai direktoriaus pavaduotojos medienos ruošai ir prekybai pareigas einančios Ramunės Petkevičienės, didžiausią įtaką tokiam drastiškam medienos kainos kritimui turėjo Vidurio Europos šalyse vėtrų išverstos, taip pat medžių kenkėjų pažeistos medienos patekimas į rinką bei jos realizavimas už mažą kainą.

 

„Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Baltarusijoje, taip pat Vengrijoje bei Čekijoje medynus užpuolė žievėgraužiai, jie pažeidė didelius miškų plotus. Kad stabdytų kenkėjų plitimą, šalys turėjo atlikti sanitarinius kirtimus ir sudarė didelį medienos perteklių rinkoje. Labai sumažėjo ir urėdijos kirtimo liekanų, tinkamų biokuro gamybai bei malkų, paklausa“, – sako R. Petkevičienės.

 

Palyginimui, dėl vabzdžių invazijos Baltarusijoje 2017 metais sanitariniais kirtimais buvo iškirsta apie 1 mln. kubinių metrų, 2018 metais – 3 mln. kubinių metrų, o 2019 metais – net 10 mln. kubinių metrų pažeistos medienos.

 

Kadangi 2019 metais žaliavinės medienos pirkėjai vangiai pirko tam tikrus medienos sortimentus, Valstybinių miškų urėdijai teko organizuoti medienos pardavimo pakartotinius aukcionus, kuriuose buvo siūlyta pirkti ta pati mediena, kol žaliavinės medienos kainos sumažėjo iki rinkos kainų.

 

„Pakartotinis aukcionas organizuojamas tada, kai pusmetiniame aukcione parduodama mažiau kaip 50 procentų pusmetinėms sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio. Žaliavinės medienos kainos vidurkis šiuo metu yra apie 36 eurus už kubinį metrą. Prognozuoti, kada jos kils, dar sunku, tačiau panašu, kad kainos bent jau nustojo kristi ir stabilizuojasi. Nors kol kas jos vis dar yra žemiausios per pastarąjį penkmetį. Tikėtina, kad panaši kaina išsilaikys ir visus 2020 metus“, – teigia R. Petkevičienė.

 

2020 metų pirmojo pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti Valstybinių miškų urėdija pasiūlė pirkti 892,4 tūkst. kubinių metrų medienos, iš jos – 781,1 tūkst. kubinių metrų žaliavinės medienos ir 111,3 tūkst. kubinių metrų miško kirtimo liekanų. Ne visa mediena yra paklausi, todėl šiuo metu yra paskelbtas ir vyksta jau ketvirtasis pakartotinis aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti. Iki šiol vykusiuose 2020 m I pusmečio aukcionuose pusmetinėms sutartims sudaryti parduota 96,3 proc. pasiūlytos medienos. Palyginus 2020 m. I pusmečio aukciono kainas su atitinkamo laikotarpio aukciono kainomis 2019 metais, kaina mažėjo vidutiniškai 36 proc. – nuo 56,4 iki 36,1 euro už kubinį metrą.

 

Lyginant kitas 2020 m. I pusmečio aukciono kainas su 2019 m. to paties laikotarpio pusmetiniu aukcionu pagal atitinkamus sortimentus daugiausiai mažėjo eglės popierrąsčių kaina – 27,9 Eur/ktm (54,7 proc.) nuo 51 iki 23,1 Eur/ktm, pušies popierrąsčių kaina – 26,2 Eur/ktm (51,5 proc.) nuo 50,9 iki 24,7 Eur/ktm, beržo popierrąsčių kaina – 21,1 Eur/ktm (44,1 proc.) nuo 47,8 iki 26,7 Eur/ktm, plokščių medienos kaina – 18,6 Eur/ktm (53,9 proc.) nuo 34,5 iki 15,9 Eur/ktm, malkų kaina kaina – 18,3 Eur/ktm (49,6 proc.) nuo 36,9 iki 18,6 Eur/ktm.

 

Atitinkamai mažėjo ir kitų medienos sortimentų kainos. Pavyzdžiui, tarrąsčių spygliuočių kaina sumažėjo 12,2 Eur/ktm (23,5 proc.) nuo 52 iki 39,8 Eur/ktm, tarrąsčių lapuočių mažėjo – 10,3 Eur/ktm (22,1 proc.) nuo 46,7 iki 36,4 Eur/ktm, pjautinieji pušies rąstai – 16,6 Eur/ktm (22,9 proc.) nuo 72,6 iki 56,0 Eur/ktm, pjautinieji eglės rąstai – 9,2 Eur/ktm (12,3 proc.) nuo 74,9 iki 65,7 Eur/ktm, pjautinieji beržo rąstai – 19,4 Eur/ktm (21,1 proc.) nuo 91,8 iki 72,4 Eur/ktm, pjautinieji ąžuolo rąstai – 42,7 Eur/ktm (14,6 proc.) nuo 291,7 iki 249 Eur/ktm, pjautinieji smulkieji spygliuočių rąstai – 14 Eur/ktm (19,2 proc.) nuo 73 iki 59 Eur/ktm, pjautinieji smulkieji lapuočių rąstai – 7,7 Eur/ktm (15,0 proc.) nuo 51,4 iki 43,7 Eur/ktm, miško kirtimo liekanų kaina – 7,4 Eur/ktm (41,1 proc.) nuo 18 iki 10,6 Eur/ktm.

 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija didmeninę prekybą žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis vykdo ir aukcionus organizuoja Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS), kurią administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“.

 

Daugiau informacijos:
Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė, tel. 8 687 19545, el. p. sandra.rimkiene@vmu.lt