Misija Vizija Vertybės

Vizija

     Atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą visuomenei, gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.

 

Misija gamtai

     Aktyviai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo.

 

Misija visuomenei

     Atsakingai valdyti patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, puoselėti jį ateities kartoms, užtikrinti prieinamumą ir vertę visuomenei.

 

Misija darbuotojams

     Skatinti socialiai atsakingą elgesį, būti stabiliu ir patikimu darbdaviu visuose Lietuvos regionuose.

 

Vertybės

     Skaidrumas, atvirumas, išmintis, dėmesys žmogui, meilė gamtai.
   Prioritetinis Valstybinių miškų urėdijos tikslas – užtikrinti, kad valstybiniai miškai būtų prižiūrimi, tvarkomi ir saugomi pagal darnaus miškų ūkio principus, tarpusavyje derinant ekonomines, ekologines ir socialines miškų funkcijas.