Miškininkystės darbų rangos pirkimų sąlygos suvienodintos visuose šalies regionuose

Naujienos

   Visuose VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose vasarį skelbiami miškininkystės darbų pirkimo konkursai. Nuo š. m. sausio 1 d. šių paslaugų pirkimas atskirtas nuo medienos ruošos paslaugų pirkimų, kas leidžia efektyviau planuoti ir vykdyti veiklą, specializuotis atskiruose procesuose bei sudaro geresnes sąlygas konkurse dalyvauti ir mažiems tiekėjams, ir stambioms bendrovėms.
   Pagrindinės konkurso sąlygos šiemet vienodos visuose šalies regionuose. Skelbiant viešųjų pirkimų konkursą, kiekvienas regioninis padalinys kartu su sąlygomis pateikia darbų technologinių reikalavimų aprašą, kuriame nurodomi specifiniai, tame regione taikomi, reikalavimai atliekamiems miškininkystės darbams.
   „Atskyrus medienos ruošus ir miško ūkinių darbų paslaugų pirkimus, sudarytos geresnės sąlygos šiuose konkursuose dalyvauti smulkiems rangovams, kurie turi pajėgumų teikti tik miškininkystės darbų paslaugas“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.
   Organizuojamu viešuoju pirkimu perkamos želdaviečių ir dirvos paruošimo, miško sodmenų pasodinimo, želdinių priežiūros, jaunuolynų ugdymo, miško apsaugos ir miško medelynų darbų paslaugos. Paslaugos perkamos atsižvelgiant į regioninių padalinių vidiniuose miškotvarkos projektuose suprojektuotas darbų apimtis.
   Sutartys pasirašomos metams su galimybe jas pratęsti du kartus po 12 mėnesių.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija