Miško gaisrams gesinti – 23 nauji automobiliai

Naujienos

Kasmet miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu šalyje vidutiniškai kyla apie 150-200 miško gaisrų. Pastaraisiais metais, šiltėjant klimatui ir kartojantis užsitęsusioms pavasarinėms ar vasarinėms sausroms, miško gaisrų skaičius ir plotas didėja. Miškininkams vis daugiau dėmesio tenka skirti prevencinei veiklai, visuomenės švietimui ir informavimui bei kilusių gaisrų paieškai ir gesinimui.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija organizuoja bendros valstybinės priešgaisrinių priemonių sistemos įgyvendinimą ir palaikymą visuose Lietuvos miškuose – ir valstybiniuose, ir privačiuose: stebi miškus, gesina gaisrus, atnaujina mineralizuotas juostas, įrengia priešgaisrinius kelius, vandens paėmimo vietas. Miškų stebėjimui naudojamos 25 antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos su 82 detektoriais ir 14 stebėjimo bokštų. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu kiekviename įmonės padalinyje budi priešgaisrinės komandos, aprūpintos  reikalinga technika ir priemonėmis ugnies stichijai suvaldyti. Išsiplėtusiems gaisrams gesinti suformuotos rezervinės priešgaisrinės komandos.

 

Bendromis miškininkų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir savivaldybių ugniagesių pastangomis pavyksta išvengti iki stichinių nelaimių išsiplėtusių nevaldomų miško gaisrų. Atsižvelgiant į kaimyninių šalių patirtį akivaizdu, kad tam reikia skirti vis daugiau pastangų, būtina gerinti turimą gaisrų gesinimo techniką ir kt. įrangą.

 

Valstybinių miškų urėdija kitų metų pavasarį turės 23 naujus automobilius, skirtus miško gaisrams gesinti. Š. m. vasarį paskelbtame viešųjų pirkimų konkurse „Padidinto pravažumo lengvųjų automobilių, skirtų miško gaisrų gesinimui, įsigijimas“ iš viso varžėsi 4 dalyviai. Konkursą laimėjo UAB „Autoverslo automobiliai“.

 

Sutarties vertė – 621 tūkst. eurų. Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ lėšomis.

 

Nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijus, tokius kaip automobilio kaina, eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, garantinio techninio aptarnavimo kaina, prošvaisa, įveikiamas vandens ir purvo kliūčių gylis.

 

„Šiltėjant klimatui, vis dažniau vyrauja orai, palankūs kilti miško gaisrams, todėl labai aktualu gerinti turimą techniką, skirtą miško gaisrams aptikti, gesinti ir prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Šių visureigių, sukomplektuotų priešgaisriniais moduliais, paskirtis – sudaryti sąlygas priešgaisrinį budėjimą vykdantiems specialistams kuo operatyviau nustatyti miško gaisro kilimo vietą, t.y. surasti gaisro židinį miške, ir pradėti pirminius miško gaisro gesinimo darbus“ – sako Valstybinių miškų urėdijos Miško apsaugos skyriaus vadovas Marius Ivanauskas.

 

Naujieji automobiliai bus paskirstyti įmonės regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje, atsižvelgiant į padalinio prižiūrimų miškų gaisringumo klasę ir turimą priešgaisrinę techniką. Visureigių, sukomplektuotų priešgaisriniais moduliais, skirtų miško gaisrų paieškai, kartu su naujai įsigytais automobiliais Valstybinių miškų urėdija iš viso turės 38.

 

Padidinto pravažumo lengvuosius automobilius, skirtus miško gaisrams gesinti, tuometinės urėdijos paskutinį kartą pirko 2013 metais.

 

Daugiau informacijos:

Jolita Macelytė, tel. 8678 41813, el. p. jolita.macelyte@vivmu.lt