Miško keliai

Miško kelių priežiūra

   Valstybinių miškų urėdija prižiūri 34500 km miško kelių tinklą. Iš jų 20167 km kelių yra valstybiniuose miškuose, kiti miško keliai driekiasi privačių savininkų ar kitų juridinių asmenų miškuose.
   2019 m. miško kelių tinklui Valstybinių miškų urėdija numačiusi skirti 18,8 mln. eurų investicijų. 66 proc. šios sumos sudaro įmonės lėšos, likusi  dalis – Bendrųjų miško reikmių finansavimo programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos bei ES struktūrinių fondų lėšos. 2019 metais Valstybinių miškų urėdija planuoja nutiesti 18 km naujų miško kelių, tiek pat rekonstruoti ir 1493 km – suremontuoti.  Įvairūs priežiūros darbai bus atlikti beveik 12000 km miško kelių.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašai ir planai

 

Padalinio pavadinimas Patvirtinimo data
Anykščių regioninis padalinys 2020-05-18
Biržų regioninis padalinys 2020-05-18
Dubravos regioninis padalinys 2020-05-18
Ignalinos regioninis padalinys 2020-05-18
Joniškio regioninis padalinys 2020-05-18
2020-07-03
Jurbarko regioninis padalinys 2020-05-18
Kazlų Rūdos regioninis padalinys 2020-05-18
Kretingos regioninis padalinys 2020-05-18
Kuršėnų regioninis padalinys 2020-05-18
Mažeikių regioninis padalinys 2020-05-18
Nemenčinės regioninis padalinys 2020-05-18
Panevėžio regioninis padalinys 2020-05-18
Prienų regioninis padalinys 2020-05-18
Radviliškio regioninis padalinys 2020-05-18
Raseinių regioninis padalinys 2020-05-18
Rokiškio regioninis padalinys 2020-05-18
Šakių regioninis padalinys 2020-05-18
Šalčininkų regioninis padalinys 2020-05-18
Šilutės regioninis padalinys 2020-05-18
Švenčionėlių regioninis padalinys 2020-05-18
Tauragės regioninis padalinys

2020-08-19

2020-05-18

Telšių regioninis padalinys 2020-05-18
Trakų regioninis padalinys 2020-05-18
Ukmergės regioninis padalinys 2020-05-18
Varėnos regioninis padalinys 2020-05-18
Veisiejų regioninis padalinys 2020-05-18

 

Atlikti miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbai 2018 metais Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis

Atlikti miško kelių priežiūros ir taisymo(remonto) darbai 2019 metais Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis

Atlikti miško kelių priežiūros ir taisymo(remonto) darbai 2020 metais Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis