Naujoms miškininkų uniformoms ir darbo rūbams Valstybinių miškų urėdija ketina skirti 3,5 mln. eurų

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija įmonės darbuotojų darbinei aprangai įsigyti ketina skirti apie 3,5 mln. eurų. Numatyta maksimali investicijų suma įsigyjant 4 tūkst. komplektų rūbų.
   Uniformos ar darbo rūbai kiekvienam specialistui ir darbuotojui bus parenkami pagal jo atliekamo darbo specifiką. Skirtingi reikalavimai darbužiams svarbūs ir priklausomai nuo sezono – žiemos bei vasaros laikui. Darbo rūbams bei avalynei, kurie skirti darbui lauke, keliami aukšti kokybiniai reikalavimai, t. y. jie turi būti atsparūs drėgmei, karščiui ar šalčiui, tempimui.
   „Patvirtinus biudžetą, pradedame detalią analizę ir, išsigryninę poreikius, paskelbsime viešųjų pirkimų konkursą įsigyti kokybiškus bei praktiškus darbo rūbus bei uniformas visiems įmonės darbuotojams. Darbo rūbai bei jų komplektacija kiekvienam specialistui ir darbininkui bus pritaikyta pagal jo darbo funkcijas ir specifiką“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Įsipareigojimas visus įmonės darbuotojus aprūpinti darbui reikalingais darbo rūbais ir uniformomis įtrauktas ir 2018 m. gruodžio 27 d. su profesinių sąjungų jungtine atstovybe pasirašytoje kolektyvinėje sutartyje.
   Praėjusiais metais Valstybinių miškų urėdija darbuotojų darbo rūbams ir uniformoms išleido apie 220 tūkst. eurų – nauji darbo drabužiai buvo perkami naujai įsidarbinusiems, miške dirbantiems darbuotojams arba keičiami susidėvėję darbo rūbai bei avalynė.
   Planuojama, kad jau šių metų pabaigoje didžioji dalis Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų turės naujuosius darbo rūbus ir uniformas – su skiriamaisiais ženklais bei šiuo metu kuriamu įmonės logotipu, kuris atspindės naują įmonę ir jos misiją, viziją bei vertybes.
   „Sieksime, kad naujosios miškininkų uniformos ir darbo rūbai būtų funkcionalūs, kokybiški, modernūs, atspindintys įmonės ryžtą keistis ir tapti šiuolaikiška, atvira, skaidriai veikiančia ir efektyviai valdoma organizacija. Pastaraisiais metais nemažai valstybės valdomų įmonių parūpino savo darbuotojams naujas uniformas, todėl planuojame pasinaudoti gerąja praktika ir jų sukaupta patirtimi“, – sako M. Pulkauninkas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

Valstybinių miškų urėdijos informacija