Pasitikėjimo linija

skirta visiems asmenims, teikiantiems anoniminius ir  neanoniminius pranešimus VMU

 

Jeigu norite pranešti apie pažeidimus ar korupcijos apraiškas VĮ Valstybinių miškų urėdijoje ar jos regioniniuose padaliniuose arba pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome pranešimus pateikti:

 

 Anonimiškai ir neanonimiškai:

•  užpildant specialią formą

•  el. pašto adresu pasitikejimolinijavivmu.lt

•  pasitikėjimo telefonu su automatinio atsakymo ir pranešimo įrašymo funkcija, kurio numeris +370 5 243 2600

 

Neanonimiškai:

•  paštu, adresu: VĮ Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius.

 

Teisės aktas

„Pasitikėjimo linija“ pateikti pranešimai nagrinėjami VMU „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos apraše, patvirtintame VMU direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮS-253 „Dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

 

VMU Kontrolės skyriui pavesta administruoti „Pasitikėjimo liniją“ ir atlikti pranešimų, gautų „Pasitikėjimo linija“, tvarkymo veiksmus.

 

 DĖMESIO: tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 arba kreiptis į artimiausią policijos padalinį.

 Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta teisinė atsakomybė.