Paskutiniai miškų ūkio valdymo pertvarkos žingsniai – išregistruotos 42 miškų urėdijos

Naujienos

Pagal Registrų centro pateiktą informaciją, sausio 16 d. visos 42 VĮ miškų urėdijos išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Tai reiškia, kad buvusi valstybinių miškų ūkio valdymo sistema nustojo galioti.

„Šiek tiek daugiau nei per savaitę įvyko esminiai valstybinių miškų valdymo pokyčiai – veiklą pradėjo VĮ Valstybinių miškų urėdija, kuriai perduotas miškų valdymas, išregistruotos senosios urėdijos ir atšaukti likę jų vadovai. Šiuo metu pagrindinis mūsų uždavinys – padėti naujajai įmonei tapti modernia, skaidria ir pažangia bei siekti jos ekonominių ir aplinkosauginių tikslų balanso“, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

Išregistravus įmones, atšaukti ir likę jų vadovai. Generalinė miškų urėdija, paskutinė senosios sistemos sudėtinė dalis, galutinai bus likviduota iki š. m. gegužės 31d.

Miškų urėdijos tapo šiemet įsteigtos naujos VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniais padaliniais (filialais). Aplinkos ministerija, konsoliduodama valstybinių miškų valdymą, siūlo jų skaičių per šiuos metus sumažinti nuo 42 iki 26 padalinių.

Skaičiuojama, kad, visiškai užbaigus valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką ir sukūrus darniai veikiančią įmonę, kasmet bus sutaupoma po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Šias lėšas norima panaudoti miškininkų atlyginimams didinti ir miškų gamtosauginėms funkcijoms stiprinti. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Viešųjų ryšių skyrius