Patvirtinti nauji medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

Naujienos

   Nuo š. m. gegužės 15 d. įsigalioja nauji VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko patvirtinti „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“, reglamentuosiantys ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą profesionalios medžioklės plotuose.
   „Naujoji tvarka iš principo nesiskiria nuo senosios. Vienintelis didesnis skirtumas, kad anksčiau šiuos nuostatus tvirtindavo Aplinkos ministras, o dabar funkcija perduota Valstybinių miškų urėdijai – institucijai, kuri atsakinga už miškų priežiūrą ir eksploataciją“, – sako M. Pulkauninkas.
   „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“ reglamentuoja profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo tikslus ir reikalavimus vykdant medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą profesionalios medžioklės plotuose, tvarkant, prižiūrint, finansuojant, viešinant ar propaguojant šias teritorijas.
   „Medžioklės ūkio organizavimas profesionaliuose medžioklės plotuose yra atskira įmonės veikla. Nors pagal pajamas tai nėra reikšminga veikla įmonei, svarbu, kad ji būtų organizuojama efektyviai ir skaidriai. Objektyviai įvertinus faktinį šių medžioklės plotų naudojimą, neperspektyvių profesionalios medžioklės plotų vienetų galima būtų atsisakyti“, – aiškina M. Pulkauninkas.
   Valstybinių miškų įmonės tokia veikla užsiima ir laiko tai neatskiriama šiuolaikinio daugiafunkcinio miškų ūkio dalimi beveik visose ES  šalyse. Lietuvos Valstybinių miškų urėdija šiuo metu valdo 16 profesionalių medžioklės plotų. Medžioklės paskirties teritorijas, kuriuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės ir plėtojamas medžioklės turizmas, prižiūri ir profesionaliai tvarko atitinkami Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai.
   „Mūsų siekiamybė yra profesionaliosios medžioklės plotai, kurie būtų pavyzdiniai medžiojamos faunos įvairove ir gausa, sukurta infrastruktūra, kur būtų puoselėjamos pagarbios ir atsakingos medžioklės tradicijos“, – sako M. Pulkauninkas .
   Detaliau su „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatais“ galite susipažinti ČIA
   Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis. 
   Pagrindinis šių metų Valstybinių miškų urėdijos tikslas – įgyvendinti įmonės reorganizaciją, suformuoti regioninių padalinių vadovų komandą, apjungti dalį regioninių padalinių sumažinant jų skaičių iki 26. Girininkijų skaičius liks nepakitęs – 337. Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.

Prisegta: „Medžioklės nuostatai“

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija