Pirmąjį 2018 m. ketvirtį – stabilūs Valstybinių miškų urėdijos veiklos rezultatai

Naujienos

   „Pirmojo ketvirčio įmonės veiklos rezultatai išlaiko stabilius rodiklius. Džiugu, kad pereinamuoju laikotarpiu įmonė suvaldo reformos iššūkius ir sklandžiai organizuoja kasdienę veiklą, o pagrindinės įmonės ekonominės veiklos procesai veikia užtikrintai,“ – sako Marius Pulkauninkas,  Valstybinių miškų urėdijos direktorius.
   Didžiausia pajamų dalis gauta iš apvalios medienos pardavimo, 40 966 tūkst. eurų, arba 6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Nors parduotos medienos tūris šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 876 040 kubinių metrų ir nesiekė 2017 metų rezultatų, teigiamą įtaką pajamoms lėmė išaugusios medienos rinkos pardavimo kainos.
   „Dėl itin lietingos vasaros ir rudens įvažiuoti į mišką ir dirbti medžio kirtimo darbus rudenį ir žiemą buvo labai sudėtinga, o dažnai ir iš viso negalima. Dėl šių priežasčių medienos rinkoje natūraliai formavosi poreikis, kurio nebuvo kuo patenkinti. Nuo sausio iki pat kovo išsilaikę šalti orai sudarė sąlygas patogiau privažiuoti prie kirtaviečių ir nukirsti bei išvežti medieną, kurios rinkos dalyviai laukė ir noriai pirko mokėdami aukštesnę kainą,“ – sakė M. Pulkauninkas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
   „Įgyvendinama Valstybinių miškų urėdijų reforma – didelis iššūkis visiems, dirbantiems Lietuvos miškuose. Matome, kad veiklos rezultatai yra gerame lygyje, ir tikimės, kad naujai ateisiantiems regioninių padalinių vadovams pavyks sklandžiai ir efektyviai pasiekti keliamus ekonominius veiklos rezultatus, išlaikyti kokybišką ekologinių ir socialinių tikslų balansą, o Valstybinių miškų urėdija taps šiuolaikiška, profesionalia, skaidriai valdoma ir efektyviai veikiančia įmone,“ – sakė M. Pulkauninkas.
   Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija