Pradedami aukcionai žaliavinei medienai 2021 m. I pusmečiui įsigyti – jie parodys ir medienos sektoriaus pokyčius ateinančiais metais

Naujienos

VĮ Valstybinių miškų urėdija paskutinę spalio mėnesio savaitę paskelbs 2021 m. I pusmečio aukcionus ilgalaikėms ir pusmetinėms žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti.

 

„Ilgalaikės žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pirkimo – pardavimo sutartys mūsų klientams leis užsitikrinti nepertraukiamą bei stabilų žaliavos tiekimą ir planuotis savo gamybinius pajėgumus bei įmonės veiklą ilgalaikėje perspektyvoje – nuo 3 iki 10 metų į priekį, priklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui ilgalaikė sutartis bus sudaroma“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Valstybinių miškų urėdija 2021 m. I pusmetį planuoja parduoti apie 442 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir apie 71 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti bei apie 639 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir apie 52 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti.

 

Pasak V. Kaubrės, spalio gale skelbiami aukcionai parodys medienos pirkėjų lūkesčius, jų planus ir leis prognozuoti medienos sektoriaus pokyčius kitų metų pirmąjį pusmetį.

 

„Matome, kad šiuo metu situacija medienos rinkoje po itin didelio medienos kainų pakilimo 2018 metais ir staigaus kritimo daugiau nei 40 proc. praėjusių metų gale, stabilizuojasi. Įtakos medienos sektoriui turėjo ir pandemijos krizė, dėl kurios buvo sumažėjusios medienos pirkimų apimtys. Prekyba mediena rodo, jog pramonė toliau vykdo veiklą, poreikis medienai yra, tai užtikrina darbų apimtis ne tik mums, bet ir rangovams, perdirbėjams bei vežėjams. Todėl po įvykusių aukcionų galėsime konkrečiau įvertinti medienos sektoriaus situaciją ir prognozuoti ateinančius metus“, – sakė V. Kaubrė.

 

Dėl planuojamų sudaryti ilgalaikių sutarčių 2021 m. I pusmečio aukcione, Valstybinių miškų urėdija pasiūlys įsigyti 300 tūkst. ktm daugiau žaliavinės medienos ir atitinkamai 12 tūkst. ktm daugiau miško kirtimo liekanų, nei 2020 m. I pusmečio aukcione.

 

Medienos sektoriuje iš viso dirba apie 60 000 žmonių ir ši pramonės šaka yra viena svarbiausių ūkio šakų Lietuvoje.

 

Didmeninėje prekyboje parduodama žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanos bus parduodamos aukcionuose Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS), kurią administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“. EPMS administratorius UAB „Baltpool“ 2021 m. I pusmečio aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios ir pabaigos laiką planuoja publikuoti EMPS interneto svetainėje 2020 m. spalio mėn. paskutinę savaitę.          

 

Sudaromų ilgalaikių sutarčių, kurios paprastai sudaromos nuo 3 iki 10 metų laikotarpiui, sutarties terminai 2021 m. I pusmečio aukcione bus nustatomi atsižvelgiant į vidinės miškotvarkos projekto galiojimo terminą bei numatomus metinių kirtimų apimčių pasikeitimus. Pusmetinės sutartys bus sudaromos šešių mėnesių laikotarpiui.

 

Su aukcionus laimėjusiais pirkėjais ar įgijusiais teisę pasirašyti sutartis bus sudaromos Žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų ilgalaikės ar pusmetinės pirkimo – pardavimo sutartys pagal atnaujintas sutarčių formas, kuriose aiškiau išdėstytos nuostatos dėl medienos priėmimo, kai mediena priimama pirkėjo sandėlyje, papildomų paslaugų teikimo, tokių kaip medienos transportavimas ar pakrovimas, pirkėjo įmokų paskirstymo, šalių turtinės atsakomybės, duomenų apsaugos ir kitos nuostatos.

 

Medienos ruoša ir prekyba sudaro 95 proc. Valstybinių miškų urėdijos pajamų. VĮ VMU pajamos yra tiesiogiai priklausomos nuo LR Vyriausybės ir aplinkos ministro nustatomų kirtimų apimčių.

 

Lietuva priskiriama toms šalims, kuriose miškai kertami labai saikingai. Šalyje kasmet kertama apie 1,5% nuo medienos išteklių. Panašiai ūkininkauja Lenkija, Vokietija, Austrija,  Olandija, Ispanija.

 

VĮ VMU tiekiama medienos produkcija atitinka FSC gamybos grandies sertifikavimo reikalavimus, todėl yra paklausi rinkoje. FSC sertifikatas reiškia, kad ūkininkaujama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

 

Be to, vadovaujantis NEPCon laikinuoju standartu, Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų teritorijoje yra palikti natūraliai miško kaitai identifikuotų ekosistemų pavyzdiniai plotai jų natūralioje būklėje. Jų plotas sudaro apie 5% viso valdomo miško ploto. Šį plotą, kuriame apribosime ūkinę veiklą, mes įsipareigojame padidinti iki 10 procentų.