Pranešimas apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Skelbimai

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projekto keitimu.

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 35, el. p. infovivmu.lt.

Su rengiamo projekto keitimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. liepos 24 d. šiais adresais:

• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kraštotvarkos skyriuje, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 35, el. p. viliune.naureckaitevivmu.lt;

• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioniniame padalinyje, Senkelio g. 14, LT-89126, Mažeikiai 8-443-71586; el. p. mazeikiaivivmu.lt.

Viešas svarstymas. Keičiamo projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. rugpjūčio 22 d. 13 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioniniame padalinyje, Senkelio g. 14, Mažeikiai. Susirinkime bus pristatomi  naujo kelio tiesimo bei patikslinti  miško rekreacinio sutvarkymo sprendiniai.

Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui nurodytais kontaktais galima teikti visą projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.