Pranešimas apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimą

Vidinės miškotvarkos projektai

Nuo šių metų gegužės 25 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šilutės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Svencelės pelkės supaprastinto hidrologinio režimo atstatymo projekto sprendinius bei veiksmų plane numatytas priemones.

 

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el .p. info@vmu.lt.

 

Su keičiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2021 m. gegužės 25 d. iki birželio 21 d. šiais adresais:

 

·        VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioniniame padalinyje: Nemuno g. 15, Šilutė, tel. +370 68236626; arimantas.jurjonas@vmu.lt;

·        VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kraštotvarkos skyriuje, Pramonės 11A, Kaunas, tel. 8-687 66099, el. p. viliune.naureckaite@vmu.lt.

 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

Viešas keičiamo projekto svarstymas įvyks 2021 m. birželio 22 d. 12 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio salėje (Nemuno g. 15, Šilutė).

 

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti fizinio susirinkimo, projekto keitimo svarstymas gali vykti nuotoliniu būdu (prisijungimai prie viešo svarstymo bus pateikiami visiems besikreipiantiems el. adresu info@vmu.lt. )